جمعه, 3 خرداد 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

برگزاری مراسم ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در شرکت آب منطقه ای زنجان

برگزاری مراسم ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در شرکت آب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مراسم ولادت با سعادت کریم اهل بیت ،حضرت امام حسن مجتبی(ع) در راستای تکریم شعائر الهی و در ماه مهمانی خدا، با حضور مدیران و...

دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، دومین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه در سال 98 با حضور مهندس رضاپور مدیرعامل شرکت و رئیس این کمیته...

دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، دومین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه در سال 98 با حضور مهندس رضاپور مدیرعامل شرکت و رئیس این کمیته...

اولین جلسه شورای فرهنگی شرکت آب منطقه ای زنجان،به ریاست مدیرعامل این شرکت برگزارشد.

اولین جلسه شورای فرهنگی شرکت آب منطقه ای زنجان،به ریاست مدیرعامل...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،اولین جلسه شورای فرهنگی این شرکت به ریاست مهندس رضاپور مدیرعامل و با حضور اعضای این شورا و موضوع بررسی و جمعبندی برنامه...