چهارشنبه, 4 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

نشست مشترک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان و مدیرکل محیط زیست استان برگزارشد.

نشست مشترک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان و مدیرکل محیط زیست...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، نشست مشترک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان و مدیرکل محیط زیست استان زنجان با حضور مهدیلو،معاون دفتر امور اجتماعی و...

اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،اولین جلسه شورای امربه معروف و نهی از منکر شرکت با موضوع تشریح وظایف و تدوین برنامه های یاوران معروف با حضور اعضای این...

مدیر عامل تعاونی های تولید روستایی استان با مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود دیدار و گفتگو کرد.

مدیر عامل تعاونی های تولید روستایی استان با مدیر امور منابع آب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، حسینی مدیر عامل تعاونی های تولید روستایی استان با مهندس خدایی مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود دیدار وگفتگوکرد.

معاون حقوقی،امورمجلس و پشتیبانی وزیرنیرو از مدیردفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای زنجان تقدیرکرد.

معاون حقوقی،امورمجلس و پشتیبانی وزیرنیرو از مدیردفتر حقوقی شرکت...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،رضا انجم شعاع معاون حقوقی،امورمجلس و پشتیبانی وزیر نیرو با اهداء لوحی از اروند وزیری مدیر دفترحقوقی شرکت آب منطقه ای...