دوشنبه, 19 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مراسم تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید امورمنابع آب ایجرود در محل فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

مراسم تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید امورمنابع آب ایجرود در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مراسم تکریم مهندس کریم خدایی و معارفه مهندس منوچهر محمدی بعنوان سرپرست جدید امورمنابع آب ایجرود با حضور حجت الاسلام...

ازفرمانده پایگاه مقاومت شهید مهدی خلیفه شرکت آب منطقه ای زنجان برای همکاری دراحداث و تکمیل پروژه های محرومیت زدایی، تقدیر شد.

ازفرمانده پایگاه مقاومت شهید مهدی خلیفه شرکت آب منطقه ای زنجان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس علیرضا حاج میری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج این شرکت در راستای خدمت رسانی و همکاری در احداث و تکمیل پروژه های...

مدیر امور منابع آب خرم دره با ریاست دادگستری و دادستانی شهرستان خرمدره دیدار کرد.

مدیر امور منابع آب خرم دره با ریاست دادگستری و دادستانی شهرستان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس ابراهیمی مدیر امور منابع آب خرمدره به با آذربایجانی ریاست دادگستری و اسدی دادستان شهرستان خرم دره دیدار و در...

جلسه مشترک با شهردار و شورای اسلامی شهر دندی در راستای بررسی بستر رود خانه دندی چای برگزارشد.

جلسه مشترک با شهردار و شورای اسلامی شهر دندی در راستای بررسی بستر...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ی زنجان، جلسه مشترکی بین امور منابع آب انگوران و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دندی در راستای بررسی بستر رودخانه دندی چای در محل...