دوشنبه, 25 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مهندس رضاپور، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در برنامه تلویزیونی سلام زنجان حضور یافت.

مهندس رضاپور، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در برنامه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس رضاپور مدیرعامل این شرکت بمناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب در برنامه تلویزیونی سلام زنجان حضور یافت و در خصوص...

کارگاه آموزشی الزامات مدیریت کیفیت ISO 45001 : 2018 در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی الزامات مدیریت کیفیت ISO 45001 : 2018 در شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس احمدی کارشناس ارشد فرآیند بهبود پارسیان در آغاز جلسه گفت:این استاندارد مکمل استاندار قبلی است و هزینه های مستقیم ...

دومین نشست فصلی مشاورین بانوان دستگاههای اجرایی استان در محل استانداری زنجان برگزار گردید.

دومین نشست فصلی مشاورین بانوان دستگاههای اجرایی استان در محل...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،دومین نشست فصلی مشاورین بانوان دستگاههای اجرایی استان بمیزبانی استانداری زنجان و با حضور خانم بلوری مدیر کل دفتر امور...

دومین جلسه مشاورین اموربانوان صنعت آب و برق استان زنجان برگزارشد.

دومین جلسه مشاورین اموربانوان صنعت آب و برق استان زنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،دومین جلسه مشاورین اموربانوان صنعت آب و برق استان به میزبانی شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار شد.