پنجشنبه, 31 خرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو با صداو سیما گفت:

به رغم بارندگی های صورت گرفته،استان زنجان با بحران خشکسالی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس کمال عبدلی مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی این شرکت در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار واحد خبر صدا و...

مهندس گرانمایه،عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو با خبرنگارصدا و سیما گفت:

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در حفظ ومدیریت منابع آب استان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس منصور گرانمایه عضو اصلی هیئت مدیره این شرکت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صدا و سیمای مرکز زنجان اظهار داشت:برای...

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای زنجان گفت:

برای تولید هر کیلو هندوانه حدود200 الی 500 لیتر آب مصرف می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس علی عباسی مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی این شرکت در گفتگو با خبرنگار صداوسیمای مرکز زنجان اظهار داشت:...

مدیر دفتر هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگوی ویژه خبری ساعت 19، استان حضور یافت.

مدیر دفتر هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس اسماعیل افشاری مدیر دفتر هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل این شرکت در گفتگوی ویژه خبری ساعت 19 صدا و سیمای مرکز...