سه‌شنبه, 23 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تسلیت باد
هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
سازگاری با کم آبی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:76

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:65

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:51

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:61

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:121

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:110

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:90

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:99

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

بازدید:92

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:132

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:100

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:78

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:66

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:80

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:91

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابر جهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

بازدید:86

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

بازدید:127

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابر جهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:76

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:98

فروش اموال منقول مازاد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:94

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: