شنبه, 14 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
فراخوان مسابقه
سال جهش تولید
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات ترمیم راه ارتباطی سدهای تهم و گلابر و ترمیم بند انحرافی سد فیله خاصه و ترمیم پروژه های تغذیه مصنوعی مهتر، قزل تپه و ذاکر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/11

بازدید:49

انجام خدمات ترمیم راه ارتباطی سدهای تهم و گلابر و ترمیم بند انحرافی سد فیله خاصه و ترمیم پروژه های تغذیه مصنوعی مهتر، قزل تپه و ذاکر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/10

بازدید:49

انجام خدمات تعمیر و نگهداری ایستگاه های سنجش آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/05

بازدید:51

انجام خدمات تعمیر و نگهداری ایستگاه های سنجش آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/05

بازدید:48

پیگیری عملیاتی و قانونی مطالبات کارفرما از مشترکین و انجام ابلاغ های قانونی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:52

پیگیری عملیاتی و قانونی مطالبات کارفرما از مشترکین و انجام ابلاغ های قانونی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:44

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان (شامل اقلام پلی اتیلن، چدنی، فولادی، پلیمری، گالوانیزه، پمپ کوبوتا و... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/19

بازدید:56

انجام خدمات ترمیم راه ارتباطی سدهای تهم و گلابر و ترمیم بند انحرافی سد فیله خاصه و ترمیم پروژه های تغذیه مصنوعی مهتر، قزل تپه و ذاکر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/01

بازدید:84

پیگیری عملیاتی و قانونی مطالبات کارفرما از مشترکین و انجام ابلاغ های قانونی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:65

احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف( اقامتی، تفریحی، ورزشی، خدماتی، رستوران و ...) در محدوده سد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:57

خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:82

احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف( اقامتی، تفریحی، ورزشی، خدماتی، رستوران و ...) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:61

پیگیری عملیاتی و قانونی مطالبات کارفرما از مشترکین و انجام ابلاغ های قانونی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:56

خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:48

احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:567

احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف( اقامتی، تفریحی، ورزشی، خدماتی، رستوران و ...) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/07

بازدید:66

تجهیز نقاط به ابزارهای اندازه گیری در 30 نقطه مشخص شده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/30

بازدید:58

خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/30

بازدید:71

تجهیز نقاط به ابزارهای اندازه گیری در 30 نقطه مشخص شده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/27

بازدید:66

خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/27

بازدید:64

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: