پنجشنبه, 28 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تسلیت باد
هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
سازگاری با کم آبی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی

عنوان خدمت کد خدمت نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) 13021447122 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021446100 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
حفر گمانه آزمایشی 13021446101 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021446104 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13021446107 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور مجوز چاه به جای قنات 13021446108 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه 13021446111 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
برقی کردن چاه 13021446114 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
تغییر شرکت حفاری 13021446115 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی 13021446119 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13021446120 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی(الکترونیکی)
1 2 صفحه: