پنجشنبه, 16 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:115

احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف( اقامتی، تفریحی، ورزشی، خدماتی، رستوران و ...) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:96

پیگیری عملیاتی و قانونی مطالبات کارفرما از مشترکین و انجام ابلاغ های قانونی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:86

خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:82

احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 651

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:651

احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف( اقامتی، تفریحی، ورزشی، خدماتی، رستوران و ...) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/07

بازدید:94

تجهیز نقاط به ابزارهای اندازه گیری در 30 نقطه مشخص شده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/30

بازدید:93

خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/30

بازدید:104

تجهیز نقاط به ابزارهای اندازه گیری در 30 نقطه مشخص شده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/27

بازدید:98

خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/27

بازدید:98

عملیات تکمیلی احداث ساختمان سد مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:116

عملیات تکمیلی احداث ساختمان سد مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:112

تجهیز نقاط به ابزارهای اندازه گیری در 30 نقطه مشخص شده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/26

بازدید:97

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی مشمپا م ع/4/98 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/18

بازدید:126

عملیات تکمیلی احداث ساختمان سد مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/14

بازدید:131

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژ گنبد به مساحت حدود 4707 متر مربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/16

بازدید:107

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژ گنبد به مساحت حدود 4707 متر مربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/15

بازدید:99

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/06

بازدید:116

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/06

بازدید:105

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژگنبد به مساحت حدود 4707مترمربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:98

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: