جمعه, 13 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
فراخوان مسابقه
سال جهش تولید
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/14

بازدید:99

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/14

بازدید:95

خدمات مهندسی در زمینه ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی و آماربرداری از منابع آب درسطح استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:176

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:136

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/27

بازدید:108

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:140

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:133

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:124

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:117

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:189

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:163

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:137

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:159

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

بازدید:169

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:216

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:167

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:132

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:117

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:150

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:153

« 1 2 3 4 5 ... 6 12 » صفحه: