دوشنبه, 22 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تسلیت باد
هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
سازگاری با کم آبی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:135

انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:137

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 164

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:164

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:220

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/31

بازدید:181

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:168

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:113

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:143

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:116

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:132

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:115

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:116

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:107

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:138

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:130

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:121

اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:184

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

بازدید:117

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

بازدید:148

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:191

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 10 » صفحه: