دوشنبه, 19 آذر 1397

 

نشست مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود با کشاورزان و بهره برداران روستای قره بوطه برگزار شد.

 

نشست مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود با کشاورزان و بهره برداران روستای قره بوطه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، نشست مدیر و کارشناسان مهندسی رودخانه امور منابع آب شهرستان ایجرود با کشاورزان و بهره برداران روستای قره بوطه برگزار شد.  

در این نشست  که با محوریت تعیین تکلیف اراضی بستر رودخانه قزل اوزان در محدوده روستای قره بوطه بخش حلب برگزار گردید ، مهندس خدایی مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود با اشاره به اینکه مطابق قانون کلیه بستر و حرایم رودخانه ها متعلق به دولت می باشد و هرگونه دخل و تصرف در این اراضی غیر قانونی می باشد. افزود: مقتضی است کشاورزان روستای قره بوطه در مهلت زمان تعیین شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت اراضی خود اقدام نمایند. وی خاطر نشان کرد؛ اعمال حاکمیت و آزاد سازی بستر رودخانه ها یکی از اولویت های کاری امور منابع آب ایجرود می باشد و امید است که کشاورزان در جهت اجرای قانون همکاری لازم را با امور آب داشته باشند.

در این نشست کارشناسان مهندسی رودخانه امور آب ایجرود با توضیح و ضعیت نقشه بستر رودخانه قزل اوزن در محدوده روستا  اراضی داخل بستر را مشخص نمودند. در این نشست اخطاریه های رفع تصرف و تعیین تکلیف اراضی به کشاورزان تسلیم گردید.
 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

دیدگاه کاربران