دوشنبه, 19 آذر 1397

 

نشست مدیر امورمنابع آب شهرستان زنجان با روستائیان رجعین, کهاب, یحیی آباد, ابراهیم آباد و اند آباد سفلی با حضور بخشدار بخش زنجانرود

 

نشست مدیر امورمنابع آب شهرستان زنجان با روستائیان رجعین, کهاب, یحیی آباد, ابراهیم آباد و اند آباد سفلی با حضور بخشدار بخش زنجانرود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،جلسه حل مشکلات تامین آب شرب روستاهای رجعین، کهاب، یحیی آباد، ابراهیم آباد و اند آباد سفلی با حضور بخشدار بخش زنجانرود و مدیر آبفار شهرستان زنجان و مدیر امور منابع آب زنجان و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای فوق در امور آب و فاضلاب رو ستائی زنجان برگزار شد.  

در این جلسه بخشدار زنجانرود با اشاره به مشکلات تامین آب روستاهای فوق خواستار تسریع در صدور مجوز ها شد و اظهار کرد:از همکاری مدیریت امور منابع آب زنجان در خصوص همکاری برای تامین آب روستاها فوق قدردانی نمود و از وی خواست درکمیسیون صدور پروانه هاپرونده تامین آب روستاها در الویت قرار گیرد.

سپس مهندس باقری مدیر آبفار شهرستان زنجان با اشاره به محدودیت اعتبارات و با توجه به تامین اعتبار چاههای آب شرب روستاهای فوق از محل اعتبارات دهیاریها و مناطق محروم ضمن تشکر از امور منابع آب در تشکیل و تکمیل پرونده و کارشناسیهای لازم خواستار تسریع در صدور مجوزهای لازم از کمیسیون شد

در ادامه مهندس سرمستی، مدیر امور منابع آب زنجان با ارایه گزارشی از وضعیت منابع شهرستان وافت منابع آب زیر زمینی وباعنایت به اجرای طرح احیاء وتعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و جدیت امور منابع آب و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها برای بررسی در خواستهای آب شرب در حداقل زمان و با مساعدت بیشتر اشاره به بخشنامه صدور پر انه های آب شرب کرد و گفت: در صورتیکه پس از تشکیل و تکمیل پرونده بیش از دو هفته سپری شود آبفار می تواند راساً نسبت به شروع عملیات اقدام نماید.وی ادامه داد که، همزمان امور آب نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام خواهد نمودو با اشاره به اینکه بررسی کلیه در خواستها بایستی از سامانه ساماب صورت گیرد، افزود: بررسی در خواستهای آبفار صرفا برای چاههای فوق خارج از سامانه و بصورت فیزیکی جهت مساعدت بیشترصورت گرفته و از این به بعد بایستی کلیه درخواستها از طریق سامانه اقدام شود و آبفار نیز از این قضیه مستثنی نخواهد بود.

این جلسه، با تهیه صورتجلسه برای روستاهای فوق برای تسریع در استقرار دستگاههای حفاری و صدور مجوزهای لازم ، خاتمه یافت.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

دیدگاه کاربران