پنجشنبه, 1 فروردین 1398

 

هجدهمین جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب و یازدهمین جلسه شورای هماهنگی دشت پایلوت شهرستان ابهر برگزار شد.

 

هجدهمین جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب و یازدهمین جلسه ی شورای هماهنگی دشت پایلوت شهرستان ابهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، هجدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب و یازدهمین جلسه ی شورای هماهنگی دشت پایلوت شهرستان ابهر با حضور فرماندار و اعضای شورای حفاظت منابع آب شهرستان ابهر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.  

در ابتدای این جلسه مجید طاهری مدیر امور منابع آب شهرستان ابهر گزارشی از وضعیت منابع آب شهرستان و عملکرد انسداد و پلمپ چاه های غیرمجاز را ارائه نمودند.

در ادامه این جلسه حیدری، فرماندار شهرستان ابهر در مورد بحران آب و خشکسالی هشدار داد و گفت همه اقشار مردم بایستی در مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی مدیریت نموده و صرفه جویی نمایند و در غیر این صورت با خشکسالی و کم آبی مواجه خواهیم شد.

وی به دستگاه های اجرایی و ارگان های دولتی و خصوصی تاکید کرد وگفت: برداشت مصالح رودخانه بصورت غیرمجاز ممنوع بوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

در پایان، اعضای شورای حفاظت منابع آب دیدگاه ها و نظرات خود را  درخصوص بحران آب بیان نمودند.
 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

دیدگاه کاربران