پنجشنبه, 1 فروردین 1398

 

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خدابنده در سال 97 برگزارشد.

 

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خدابنده در سال 97 برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خدابنده به ریاست میرزایی فرد، فرماندار این شهرستان برگزار شد.  

در ابتدای این جلسه، میرزایی فرد فرماندار شهرستان خدابنده اظهار داشت؛ با کاهش بارش ها در سال آبی جاری، قطعا در تمام بخشهای مصرفی آب دچار مشکل خواهیم شد، لذا این موضوع می طلبد که اعضاء شورای حفاظت از منابع آب شهرستان باهم همکاری و همفکری داشته باشند تا مشکلات به حداقل برسد. وی افزود: میزان افت سطح آبهای زیرزمینی چشمگیر بوده که کاهش کمیت آب منجر به نامناسب شدن کیفیت آب نیز شده است. فرماندار خدابنده، عوامل اصلی مشکل را حفر چاههای غیرمجاز و مازاد استفاده چاههای مجاز دانسته و از عملکرد انسداد چاههای غیرمجاز که با همکاری و هماهنگی مقامات قضایی و نیروی انتظامی و امور منابع آب محقق گردیده تقدیر نمود. میرزایی فرد با تاکید بر این که شهرستان خدابنده قطب کشاورزی استان می باشد، و برای پایدار ماندن منابع آبی با کشاوزران متخلف و غیربومی باید قاطعانه برخورد شود.

در ادامه جلسه، گنج خانلو دادستان خدابنده اظهارداشت: موضوع حفاظت و صیانت از منابع آب صرفا توسط امور منابع آب محقق نخواهد شد بنابراین کلیه دستگاهها و عوامل بایستی در این امر همکاری داشته باشند. وی افزود:با عنایت به اینکه منابع آب جزء انفال و اموال عمومی می باشد کلیه مراجع ذیربط بایستی در این موضوع ورود پیدا کنند.

  سپس مهندس محمدی مدیر امور منابع آب شهرستان خدابنده طی گزارشی از اقدامات انجام شده در سال ۹۶ اظهارداشت: اهم این فعالیت ها را می توان به انسداد ۱۱۹ حلقه چاه غیرمجاز، توقیف ادوات حفاری غیرمجاز به تعداد ۲۴ دستگاه، لغو ۴۵ فقره پروانه مجاز چاه کشاورزی دارای تخلف، اصلاح ۴۵۰ فقره پروانه چاه کشاورزی اشاره نمود.

در این جلسه، مهندس کرامتی معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس عامری مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و مهندس طیبی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده به موضوع اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی پرداخته و بیان نمودند که الگوی کشت محصولات کشاورزی صرفاً توصیه کارشناسی می باشد.

در پایان این جلسه، سایر اعضای حاضر نیز نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص موضوعات مطرح شده بیان نمودند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

دیدگاه کاربران