جمعه, 3 خرداد 1398

 

یک دستگاه تراکتور و ادوات حفاری غیرمجاز در شهرستان خدابنده توقیف شد.

 

یک دستگاه تراکتور و ادوات حفاری غیرمجاز در شهرستان خدابنده توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از هدر رفت آب، یک دستگاه تراکتور و ادوات مربوط به آن در روستای بزین منطقه بزینه رود شهرستان خدابنده با هماهنگی و پیگیری توسط کارشناس حقوقی و مسئول اکیپ های گشت و پیمانکار و با حضور مامورین پاسگاه روستای توزلو توقیف و به پارکینگ امورمنابع آب شهرستان خدابنده انتقال داده شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از هدر رفت آب، یک دستگاه تراکتور و ادوات مربوط به آن در روستای بزین منطقه بزینه رود شهرستان خدابنده با هماهنگی و پیگیری توسط کارشناس حقوقی و مسئول اکیپ های گشت و پیمانکار و با حضور مامورین پاسگاه روستای توزلو توقیف و به پارکینگ امورمنابع آب شهرستان خدابنده انتقال داده شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

دیدگاه کاربران