جمعه, 13 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
فراخوان مسابقه
سال جهش تولید
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی طرحهای عمرانی و امور خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:7

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/07

بازدید:11

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی طرحهای عمرانی و امور خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/18

بازدید:31

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی طرحهای عمرانی و امور خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/17

بازدید:25

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان شامل( اقلام پلی اتیلن، چدنی، فولادی، پلیمری، گالوانیزه، پمپ کوبوتا و ...) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/30

بازدید:38

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان شامل( اقلام پلی اتیلن، چدنی، فولادی، پلیمری، گالوانیزه، پمپ کوبوتا و ...) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:32

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/23

بازدید:40

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/23

بازدید:41

" احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف( اقامتی، تفریحی، ورزشی، خدماتی، رستوران و ...) در محدوده سد گلابر در استان زنجان در قالب قراردادهای ساخت، اجاره،بهره برداری، انتقال مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/15

بازدید:56

احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف( اقامتی، تفریحی، ورزشی، خدماتی، رستوران و ...) در محدوده سد گلابر در استان زنجان در قالب قراردادهای ساخت، اجاره،بهره برداری، انتقال مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/13

بازدید:43

انسداد چاه های غیر مجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده شهرستان های خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/10

بازدید:50

انسداد چاه های غیر مجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده شهرستان های زنجان، سلطانیه، طارم، ماهنشان و بخش انگوران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/10

بازدید:40

انسداد چاه های غیر مجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده شهرستان های زنجان، سلطانیه، طارم، ماهنشان و بخش انگوران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/26

بازدید:46

انسداد چاه های غیر مجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده شهرستان های خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/26

بازدید:42

انسداد چاه های غیر مجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده شهرستان های خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/24

بازدید:40

انسداد چاه های غیر مجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده شهرستان های زنجان، سلطانیه، طارم، ماهنشان و بخش انگوران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/24

بازدید:45

انجام خدمات تعمیر و نگهداری ایستگاه های سنجش آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/26

بازدید:49

انجام خدمات تعمیر و نگهداری ایستگاه های سنجش آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:46

" فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان شامل( اقلام پلی اتیلن، چدنی، فولادی، پلیمری، گالوانیزه، پمپ کوبوتا و ....... مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/12

بازدید:71

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان شامل( اقلام پلی اتیلن، چدنی، فولادی، پلیمری، گالوانیزه، پمپ کوبوتا و ....... مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/12

بازدید:48

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: