یکشنبه, 6 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 1

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:1

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 0

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:0

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:21

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/31

بازدید:59

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:69

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:26

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:33

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:17

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:51

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:27

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:27

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:25

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:46

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:31

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:40

اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:80

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

بازدید:36

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

بازدید:50

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:62

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/08

بازدید:67

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای زنجان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا