پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای م ع /4/94- نوبت اول- اجاره خودرو جهت خدمت رسانی به طرح های عمرانی شرکت بصورت اجاره به مدت یکسال به کار گیرد . مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 637

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/23

بازدید:637

م ع /4/94 آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای م ع /4/94- نوبت اول- اجاره خودرو جهت خدمت رسانی به طرح های عمرانی شرکت بصورت اجاره به مدت یکسال به کار گیرد . مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 629

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/20

بازدید:629

م ع /2/94 آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای م ع /2/94 - نوبت دوم- بکارگیری تعداد نه دستگاه پژو پارس TU5 و یک دستگاه سوزوکی ویتارا بدون راننده جهت خدمت رسانی به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 661

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/09

بازدید:661

م ع /2/94 آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای م ع /2/94 - نوبت اول- بکارگیری تعداد نه دستگاه پژو پارس TU5 و یک دستگاه سوزوکی ویتارا بدون راننده جهت خدمت رسانی به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/09

بازدید:595