یکشنبه, 17 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
تقویم آبادانی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی- م ع/9/94 نوبت دوم -تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه سجاسرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 737

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/30

بازدید:737

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/9/94نوبت اول -تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه سجاسرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 721

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:721

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/10/94 نوبت دوم- تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 605

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:605

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/10/94 نوبت دوم- تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 824

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:824

تجدید آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای تجدید م ع /4/94 نوبت دوم-بیست و سه دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 916

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/11

بازدید:916

تجدید آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای تجدید م ع /4/94 نوبت اول-بیست و سه دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/11

بازدید:532

م ع/6/94 تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -تجدید م ع/6/94 -حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 784

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/04

بازدید:784

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای م ع/7/94 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 753

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:753