دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تسلیت باد
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی- م ع/9/94 نوبت دوم -تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه سجاسرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 831

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/30

بازدید:831

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/9/94نوبت اول -تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه سجاسرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 802

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:802

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/10/94 نوبت دوم- تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 711

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:711

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/10/94 نوبت دوم- تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 908

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:908

تجدید آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای تجدید م ع /4/94 نوبت دوم-بیست و سه دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 995

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/11

بازدید:995

تجدید آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای تجدید م ع /4/94 نوبت اول-بیست و سه دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/11

بازدید:604

م ع/6/94 تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -تجدید م ع/6/94 -حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 859

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/04

بازدید:859

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای م ع/7/94 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 834

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:834