شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
م ع/12/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای -م ع/12/94 نوبت اول- تامین و نصب 681 دستگاه کنتورحجمی هوشمند چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 574

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:574

2/94 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران- نوبت اول ف/2/94 -پتانسیل یابی مصالح رودخانه ای و فاز یک ساماندهی رودخانه های سارمساقلو، سهرین و ذاکر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 1073

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/17

بازدید:1073