شنبه, 16 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
سال نو 1398
گام دوم انقلاب
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
بهار نزدیک است

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ف/3/94 مطالعات شکست سدهای تهم، تالوار، گلابر، کینه ورس، مراش و بلوبین مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 723

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/24

بازدید:723

ف/3/94 مطالعات شکست سدهای تهم، تالوار، گلابر، کینه ورس، مراش و بلوبین مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 628

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/24

بازدید:628

تمدید مهلت آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای -م ع/5/94- مناقصه عمومی واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 792

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/16

بازدید:792

ع/12/94 راخوان مناقصه عمومی دومرحله ای ع/12/94نوبت دوم تامین و نصب 681 دستگاه کنتورحجمی هوشمند چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 907

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:907