شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
م ع/8/93 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای -تجدید م ع/8/93 تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی، نصب و پشتیبانی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر روابط عمومی 615

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:615

آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه قله چای مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 674

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:674

اگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه های مراش و ایالو مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 601

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:601

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران اصلاحیه ف/3/94 مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 742

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/14

بازدید:742

آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه زنجانروددر محدوده روستای تازه کند(نظام آباد) مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 730

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:730

م ع/8/93 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای تجدید م ع/8/93- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی، نصب و پشتیبانی تجهیزات مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:490