پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
م ع/8/93 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای -تجدید م ع/8/93 تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی، نصب و پشتیبانی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر روابط عمومی 789

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:789

آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه قله چای مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 830

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:830

اگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه های مراش و ایالو مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 770

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:770

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران اصلاحیه ف/3/94 مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 881

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/14

بازدید:881

آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه زنجانروددر محدوده روستای تازه کند(نظام آباد) مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 923

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:923

م ع/8/93 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای تجدید م ع/8/93- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی، نصب و پشتیبانی تجهیزات مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 610

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:610