پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
م ع/8/93 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای -تجدید م ع/8/93 تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی، نصب و پشتیبانی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر روابط عمومی 598

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:598

آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه قله چای مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 655

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:655

اگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه های مراش و ایالو مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 583

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:583

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران اصلاحیه ف/3/94 مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 730

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/14

بازدید:730

آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه زنجانروددر محدوده روستای تازه کند(نظام آباد) مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 693

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:693

م ع/8/93 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای تجدید م ع/8/93- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی، نصب و پشتیبانی تجهیزات مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:476