پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ف/10/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ابهر و قیدار) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 639

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/26

بازدید:639

تامین و نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات سطح سنجی آبهای زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 568

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/26

بازدید:568

ف/11/94 نمونه برداری و آنالیز کیفی آب و هوا و عوامل فیزیکی سدهای استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 439

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/26

بازدید:439

ف/8/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ماهنشان،انگوران،سجاس و زرین آباد-گل تپه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 520

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/26

بازدید:520

م ع/5/94 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت دوم واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 573

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/03

بازدید:573

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم- اصلاحیه ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 529

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:529

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول- اصلاحیه ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:453

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای -م ع/5/94 نوبت اول- واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 497

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:497