شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ف/10/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ابهر و قیدار) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 656

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/26

بازدید:656

تامین و نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات سطح سنجی آبهای زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/26

بازدید:585

ف/11/94 نمونه برداری و آنالیز کیفی آب و هوا و عوامل فیزیکی سدهای استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 456

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/26

بازدید:456

ف/8/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ماهنشان،انگوران،سجاس و زرین آباد-گل تپه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/26

بازدید:538

م ع/5/94 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت دوم واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/03

بازدید:592

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم- اصلاحیه ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 540

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:540

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول- اصلاحیه ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 464

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:464

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای -م ع/5/94 نوبت اول- واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 509

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:509