شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تکمیل ساختمان جنبی شبکه های آبیاری و زهکشی استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 1778

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/16

بازدید:1778

تکمیل ساختمان جنبی شبکه های آبیاری و زهکشی استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:604

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول -ف/10/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ابهر و قیدار) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 869

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:869

م ع/16/94 تامین و نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات سطح سنجی آبهای زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 802

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:802

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول -ف/11/94 نمونه برداری و آنالیز کیفی آب و هوا و عوامل فیزیکی سدهای استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 757

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:757

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم -ف/8/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ماهنشان،انگوران،سجاس و زرین آباد-گل تپه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 539

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:539

آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (زنجان و طارم - خلخال) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 642

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:642