جمعه, 3 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تکمیل ساختمان جنبی شبکه های آبیاری و زهکشی استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 1790

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/16

بازدید:1790

تکمیل ساختمان جنبی شبکه های آبیاری و زهکشی استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 612

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:612

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول -ف/10/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ابهر و قیدار) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 875

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:875

م ع/16/94 تامین و نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات سطح سنجی آبهای زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 812

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:812

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول -ف/11/94 نمونه برداری و آنالیز کیفی آب و هوا و عوامل فیزیکی سدهای استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 767

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:767

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم -ف/8/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ماهنشان،انگوران،سجاس و زرین آباد-گل تپه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:546

آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (زنجان و طارم - خلخال) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 658

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:658