یکشنبه, 26 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده ‌مطالعاتی زنجان (داخل مرز سیاسی استان) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/31

بازدید:378

انجام خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی)، مهندسی ارزش و بازنگری در مطالعات مرحله دوم سد مخزنی مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 501

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:501

انجام خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی)، مهندسی ارزش و بازنگری در مطالعات مرحله دوم سد مخزنی مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:399