پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده ‌مطالعاتی زنجان (داخل مرز سیاسی استان) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/31

بازدید:366

انجام خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی)، مهندسی ارزش و بازنگری در مطالعات مرحله دوم سد مخزنی مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:491

انجام خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی)، مهندسی ارزش و بازنگری در مطالعات مرحله دوم سد مخزنی مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 381

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:381