چهارشنبه, 4 مرداد 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای زنجان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا