چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تسلیت باد
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی

تاریخچه فعالیت شرکت

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان باستناد بند ز  ماده 5 اساسنامه  شرکت  سهامی آب منطقه ای گیلان ، ماده 6 اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای تهران و بند ز ماده 5  شرکت آب منطقه ای آذر بایجان شرقی و به پیشنهاد شماره 421 / 25588 مورخ  71/12/10 وزارت نیرو  و  با  توجه به  ماده 32  قانون  توزیع  عادلانه  آب  در جلسه مورخ 71/02/17 به تصویب  هیأت محترم وزیران جمهوری اسلامی ایران رسیده و بشماره1959 در تاریخ 72/05/27 دراداره ثبت استان زنجان به ثبت رسیده است ومجدداً هیات وزیران درجلسه مورخ 84/03/18 اساسنامه جدید شرکت رابه تصویب رساند.
 مرکز اصلی شرکت ،  شهر زنجان و حوزه عمل با تصویب وزیر نیرو تعیین می شود. توضیح اینکه در  82/08/26 طی صدور صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، کلیه سهام به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران منتقل گردیده است .

موضوع ، هدف و ماموریت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت،مطالعه،توسعه،حفاظت،بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های آبی (به استثناء تأسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در  چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب ، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای وزارت نیرو.
مدیریت منابع آب در حوزه عمل این شرکت با شرکت مادر تخصصی (شرکت مدیریت منابع آب ایران) می باشد .
هدف شرکت انجام فعالیتها و وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل شرکت و در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو است .
در راستای نیل به اهداف فوق ، شرکت مجاز به اقدامات زیر می باشد :
  • انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی .
  • تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و عرضه آب (سدها ، شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال آب) پایداری و ایمنی سدها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی .
  • انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیر زمینی در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو
  • بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاستها ، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو
  • اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ( از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب ) ارجاع می نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده و بهره برداری از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو .
  • واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقرراتبازدید:7337
آخرین به روزرسانی: 1396/10/06