جمعه, 6 اردیبهشت 1398

شرکت آب منطقه ای زنجان 
پروژه های در حال اجرا - ساختمان  سد 
وضعیت طرح نوع تاسیسات  شهرستان سال شروع حجم کل مخازن (mcm)
پروژه های در حال اجرا ( سد سازی ) سد مشمپا زنجان 87 350
سد بلوک  زنجان 85 2.16
سد مراش   ماهنشان-دندی 87 40.88
سد میرزاخانلو2 طارم 88 2.16
سد بلوبین(قره درق) ایجرود 88 29.7
سدتالوار خدابنده 74 500
جمع کل 924.9


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:115
آخرین به روزرسانی: 1397/11/21