|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اهالی محترم قریه سها، ینگی کند، گالبر،شیوه، آغاجری، اسپرین از توابع شهرستان ایجرود

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

روابط عمومی

موضوع

ابالغ موضوع ماده ۸ الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک

تشریح

نظر به اینکه علیرغم انجام تشریفات قانونی مربوط به تملک قسمتی از اراضی و امالک داخل مخزن سد گالبر تا کنون انجام معامله قطعی، ممکن نگریده است، لذا به استناد ماده 8 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران به مالکین و صاحبان حقوق واقع در محدوده تملک طرح مذکور اعالم می گردد ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار این آگهی با در درست داشتن اسناد مثبته به دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای استان زنجان به نشانی زنجان – ضلع شمالی میدان قائم جهت هماهنگی انجام سایر تشریفات قانونی مراجعه نمایند. در غیر اینصورت ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیات کارشناسی تعیین شده است به صندوق ثبت محل تودیع و تشریفات قانونی الزم درخصوص تملک و تصرف اراضی موصوف ، مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 12 شهریور 1402
 کارشناس روابط عمومی
 471
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 11
 • بیشترین بازدید همزمان : 516
 • بازدید امروز : 488
 • بازدید دیروز : 2,668
 • کل بازدید : 6,378,206
 • آخرین به روزرسانی : 29 فروردین 1403 14:29:17
 • شناسه IP شما : 3.227.240.72

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : زنجان، ضلع شمالی فلکه قائم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان
 • کدپستی : 4513713133
 • تلفن : 02433441041
 • ارتباط مستقیم دفتر بازرسی : 11-02433136310
 • پست الکترونیکی : info[at]znrw.ir
 • پیامک : 3000819190
 • تلفن گویا : 02433136000