دوشنبه, 12 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان مسابقه
سال جهش تولید
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/27

بازدید:87

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:118

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:101

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:104

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:95

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:168

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:142

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:118

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:140

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

بازدید:141

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:195

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:146

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:116

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:98

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:127

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:134

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابر جهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

بازدید:114

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 164

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

بازدید:164

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابر جهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:110

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 164

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:164

« 1 2 3 4 5 ... 6 12 » صفحه: