سه‌شنبه, 9 خرداد 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:51

مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:32

واگذاری ایستگاه های پمپاژ چورزق، دستجرده، کلیسا، گیلانکشه، ونیسر و هارون آباد، به روش تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال(ROT)،نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:65

واگذاری ایستگاه های پمپاژ چورزق، دستجرده، کلیسا، گیلانکشه، ونیسر و هارون آباد، به روش تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال(ROT)، مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/16

بازدید:54

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش -BOT،نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:175

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT-نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/23

بازدید:143

تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/28

بازدید:105

تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/25

بازدید:81

طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد گلابر و انتقال به آبگیر موجود یا ابتدای تاسیسات انتقالی به محل مصرف(به روش EPC) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/17

بازدید:469

طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد گلابر و انتقال به آبگیر موجود یا ابتدای تاسیسات انتقالی به محل مصرف(به روش EPC) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:277

بازنگری در مطالعات مرحله دوم بند پاوه رود و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای ایستگاه های پمپاژ شبکه پاوه رود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/14

بازدید:192

بازنگری در مطالعات مرحله دوم بند پاوه رود و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای ایستگاه های پمپاژ شبکه پاوه رود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:129

"احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT"- نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/04

بازدید:176

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روشBOT -نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/02

بازدید:110

خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه مربوط به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/23

بازدید:196

اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/23

بازدید:179

اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:127

خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه مربوط به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:129

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم تجدید ف/9/95 مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 200

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/06

بازدید:200

تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره تامین مالی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/05

بازدید:120

« 1 2 3 4 5 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای زنجان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا