دوشنبه, 22 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تسلیت باد
هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
سازگاری با کم آبی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژ گنبد به مساحت حدود 4707 متر مربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/16

بازدید:22

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژ گنبد به مساحت حدود 4707 متر مربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/15

بازدید:18

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/06

بازدید:29

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/06

بازدید:23

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژگنبد به مساحت حدود 4707مترمربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:28

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژگنبد به مساحت حدود 4707مترمربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:21

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/01

بازدید:41

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/01

بازدید:26

خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط آبرسانی سد بلوبین مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/07

بازدید:53

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/04

بازدید:33

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:44

خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط آبرسانی سد بلوبین مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:38

خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط آبرسانی سد بلوبین مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:32

دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/16

بازدید:59

دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/15

بازدید:49

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/14

بازدید:55

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/14

بازدید:46

خدمات مهندسی در زمینه ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی و آماربرداری از منابع آب درسطح استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:97

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:66

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/27

بازدید:39

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: