یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:62

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:24

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:26

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:15

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:51

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:27

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:27

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:25

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:46

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:31

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:40

اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:79

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

بازدید:36

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

بازدید:50

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:61

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/08

بازدید:67

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/21

بازدید:111

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/21

بازدید:67

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:80

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:57

« 1 2 3 4 5 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای زنجان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا