پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/05

بازدید:41

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/02

بازدید:31

رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/24

بازدید:35

انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/24

بازدید:35

اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های زنجانرود و کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/22

بازدید:36

انسداد چاه های غیر مجاز در محدوده استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/17

بازدید:32

رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/17

بازدید:34

رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:37

انسداد چاه های غیر مجاز در محدوده استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:37

رپرگذاری رودخانه‏ های زنجانرود و کینه‏ورس در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/04

بازدید:47

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/22

بازدید:100

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/22

بازدید:70

رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/22

بازدید:57

رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در محدوده استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/22

بازدید:47

انسداد چاه های غیر مجاز در محدوده استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/22

بازدید:51

انسداد چاه های غیر مجاز در محدوده استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/22

بازدید:50

خدمات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه ای استان در طول 140 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/19

بازدید:65

خدمات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه ای استان در طول 140 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/15

بازدید:66

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:62

رپرگذاری رودخانه‏ های زنجانرود و کینه‏ ورس در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:62

« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: