چهارشنبه, 4 مرداد 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر" مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/04

بازدید:2

اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/03

بازدید:28

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:80

مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:86

اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:136

مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:125

مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:57

واگذاری ایستگاه های پمپاژ چورزق، دستجرده، کلیسا، گیلانکشه، ونیسر و هارون آباد، به روش تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال(ROT)،نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:104

واگذاری ایستگاه های پمپاژ چورزق، دستجرده، کلیسا، گیلانکشه، ونیسر و هارون آباد، به روش تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال(ROT)، مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/16

بازدید:75

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش -BOT،نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:204

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT-نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/23

بازدید:171

تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/28

بازدید:123

تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/25

بازدید:96

طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد گلابر و انتقال به آبگیر موجود یا ابتدای تاسیسات انتقالی به محل مصرف(به روش EPC) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 531

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/17

بازدید:531

طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد گلابر و انتقال به آبگیر موجود یا ابتدای تاسیسات انتقالی به محل مصرف(به روش EPC) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:312

بازنگری در مطالعات مرحله دوم بند پاوه رود و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای ایستگاه های پمپاژ شبکه پاوه رود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/14

بازدید:230

بازنگری در مطالعات مرحله دوم بند پاوه رود و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای ایستگاه های پمپاژ شبکه پاوه رود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:148

"احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT"- نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/04

بازدید:205

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روشBOT -نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/02

بازدید:141

خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه مربوط به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/23

بازدید:227

« 1 2 3 4 5 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای زنجان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا