سه‌شنبه, 30 آبان 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/6/96 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/20

بازدید:264

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/8/96 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/20

بازدید:222

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول ف/8/96 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/20

بازدید:75

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول ف/6/96 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/20

بازدید:64

خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده و ارائه راهکارهای علاج بخشی آب مخزن سد مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/13

بازدید:211

خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده و ارائه راهکارهای علاج بخشی آب مخزن سد مراش در استان زنجان( جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب روستاهای حاشیه مخزن و معدن انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/10

بازدید:160

فروش اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/12

بازدید:46

فروش اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/12

بازدید:32

آگهی مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/07

بازدید:113

انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/05

بازدید:50

خدمات مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/23

بازدید:314

مطالعات فاز یک و دوخط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای خدابنده از خط آبرسانی به شهر همدان از سد قوچم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 601

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/23

بازدید:601

مطالعات فاز یک و دوخط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای خدابنده از خط آبرسانی به شهر همدان از سد قوچم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 267

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/21

بازدید:267

خدمات مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/21

بازدید:93

فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/08

بازدید:59

فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر" مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/04

بازدید:59

اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/03

بازدید:186

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:333

مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:221

اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:191

« 1 2 3 4 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای زنجان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا