دوشنبه, 3 مهر 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/07

بازدید:74

انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/05

بازدید:36

خدمات مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 253

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/23

بازدید:253

مطالعات فاز یک و دوخط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای خدابنده از خط آبرسانی به شهر همدان از سد قوچم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 559

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/23

بازدید:559

مطالعات فاز یک و دوخط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای خدابنده از خط آبرسانی به شهر همدان از سد قوچم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/21

بازدید:237

خدمات مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/21

بازدید:67

فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/08

بازدید:45

فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر" مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/04

بازدید:45

اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/03

بازدید:160

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:297

مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:203

اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:173

مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:143

مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:68

واگذاری ایستگاه های پمپاژ چورزق، دستجرده، کلیسا، گیلانکشه، ونیسر و هارون آباد، به روش تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال(ROT)،نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:119

واگذاری ایستگاه های پمپاژ چورزق، دستجرده، کلیسا، گیلانکشه، ونیسر و هارون آباد، به روش تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال(ROT)، مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/16

بازدید:92

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش -BOT،نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:220

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT-نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/23

بازدید:188

تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/28

بازدید:138

تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/25

بازدید:139

« 1 2 3 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای زنجان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا