پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
م ع/4/93 تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه کامپیوتری شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 593

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/05

بازدید:593

م ع/4/93 تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه کامپیوتری شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 626

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/05

بازدید:626