پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای-م ع/13/94نوبت دوم- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 586

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/19

بازدید:586

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای-م ع/13/94نوبت اول- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 622

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/13

بازدید:622