شنبه, 29 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
سازگاری با کم آبی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای م ع/13/94 نوبت دوم- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 701

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:701

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای م ع/13/94 نوبت اول- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 618

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:618

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم -ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) سدهای گلابر، بلوبین، مراش و... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 763

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/06

بازدید:763

آگهی ابطال مناقصه عمومی یک مرحله¬ای-م ع/13/94- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/05

بازدید:575

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول -ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) سدهای گلابر، بلوبین، مراش و... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/05

بازدید:518