شنبه, 16 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
سال نو 1398
گام دوم انقلاب
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
بهار نزدیک است

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای م ع/13/94 نوبت دوم- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 748

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:748

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای م ع/13/94 نوبت اول- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 657

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:657

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم -ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) سدهای گلابر، بلوبین، مراش و... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 797

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/06

بازدید:797

آگهی ابطال مناقصه عمومی یک مرحله¬ای-م ع/13/94- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/05

بازدید:603

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول -ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) سدهای گلابر، بلوبین، مراش و... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 545

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/05

بازدید:545