پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری کمپ گلابر همراه با طراحی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:444

واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری کمپ گلابر همراه با طراحی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 374

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:374