یکشنبه, 26 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری کمپ گلابر همراه با طراحی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 468

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:468

واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری کمپ گلابر همراه با طراحی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:388