شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی

پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

 

پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

 

شماره عنوان شرح
A1 جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های سیاسی و مقررات استانی 

تاریخ ثبت: 1397/12/12

FM-16 فرم نظرسنجی ارباب رجوع طرح تکریم

فرم نظرسنجی ارباب رجوع طرح تکریم

تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های سیاسی و مقررات استانی 

تاریخ ثبت: 1397/11/30

FM-15-3 فرم نظرسنجی مشتریان و سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر

تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های سیاسی و مقررات استانی 

تاریخ ثبت: 1397/11/30