جمعه, 6 اردیبهشت 1398

پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

 

پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

 

شماره عنوان شرح
A1 جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1397/12/12

FM-16 فرم نظرسنجی ارباب رجوع طرح تکریم

فرم نظرسنجی ارباب رجوع طرح تکریم

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1397/11/30

FM-15-3 فرم نظرسنجی مشتریان و سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1397/11/30