شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی

1398

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  ممنوعیت عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران موضوع ماده (5) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور ممنوعیت عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران 50000/3 دیوان محاسبات کشور 1398/01/26 pdf

1397

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 71770/ت54630هـ هیئت وزیران 1397/06/03 pdf

1396

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری 20700/ت53461ه وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور 1396/02/25
  دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت (بخشنامه شماره 96/1162634 مورخ 1396/02/20 سازمان برنامه و بودجه کشور) دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت 96/1162634 سازمان برنامه و بودجه کشور 1396/02/20
  دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1396 (بخشنامه شماره 1 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1396 (بخشنامه شماره 1 96/1157563 سازمان برنامه و بودجه کشور 1396/02/18
  تعیین نصاب معاملات سال 1396 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 12346/ت54225هـ مورخ 6/2/1396 هیأت وزیران) تعیین نصاب معاملات سال 1396 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات 12346/ت54225ه هیئت وزیران 1396/02/06
  ضوابط فنی حفاظت از ساختمانها در برابر نفوذ گاز رادون ضوابط فنی حفاظت از ساختمانها در برابر نفوذ گاز رادون 96/1179968 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1396/02/31
  نرخ عوامل موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1396 نرخ عوامل موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1396 96/1700920 سازمان برنامه و بودجه کشور 1396/03/22
  قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 73/26727 مجلس شورای اسلامی 1396/04/12 pdf

1395

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی 518/4517 مجلس شورای اسلامی 1395/01/30 pdf
  تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات 15185/ت53057ه هیات وزیران 1395/02/12 pdf
  قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ۵۹۶/۱۳۴۲۷ مجلس شورای اسلامی 1395/03/04
  قوانین و مقررات مرتبط و مورد عمل در حوزه آب و برق در سال 1395 قوانین و مقررات مرتبط و مورد عمل در حوزه آب و برق در سال 1395 51500/147 ریاست جمهوری 1395/02/30 pdf
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ هیات وزیران 1395/03/22
  بخشنامه‌های مربوط به اسناد تسویه خزانه 95 57/97077 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1395/05/30 rar
  بخشنامه راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی سوانح آلودگی در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی 881666 سازمان برنامه بودجه کشور 1395/09/15 pdf
  دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد اجاره اراضی بستر رودخانه ها دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد اجاره اراضی بستر رودخانه ها وزارت نیرو - شرکت مدیریت منابع آب ایران 1395/08/03 pdf

1394

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  قرارداد حق انتفاع از بستر رودخانه ها و ضوابط بهره برداری از آن قرارداد حق انتفاع از بستر رودخانه ها و ضوابط بهره برداری از آن شرکت مدیریت منابع آب ایران - معاونت حفاظت و بهره برداری 1394/11/11 pdf
  قانون برگزاری مناقصات در سال 94 ابلاغ قانون برگزاری مناقصات در سال 94 15400/ت51813ه هیئت وزیران 1394/02/13 pdf
  حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق 12727/ت50732ه هیئت وزیران 1394/01/30 pdf
  بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها 25848 وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی 1394/02/19 pdf

1393

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  مصوبات مغایر قانون مصوبات مغایر قانون 2/168/889 دیوان محاسبات استان زنجان 1393/07/28 pdf
  قانون توزیع عادلانه آب کشور قانون توزیع عادلانه آب کشور 22/17335 رياست جمهوري 1393/01/23 pdf
  دستورالعمل نحوه اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش کشاورزی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1393/03/31 pdf
  دستورالعمل استخدام منابع انسانی صنعت آب و برق دستورالعمل استخدام منابع انسانی صنعت آب و برق وزارت نیرو 1393/03/31 pdf
  دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه 92/17771/700 وزارت نیرو 1393/03/31 pdf
  دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار 20/110440 ریاست جمهوری 1393/03/31 pdf
  دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای 100/65663 ریاست جمهوری 1393/03/31 pdf
  دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جوئی در هزینه و زمان اجرای طرحها دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جوئی در هزینه و زمان اجرای طرحها 100/68118 ریاست جمهوری 1393/03/31 pdf
  دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب 11/د ص م / ا م وزارت نیرو 1393/04/21 pdf
  دستورالعمل اجرایی مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم دستورالعمل اجرایی مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم 38098/20/100 وزارت نیرو 1393/04/23 pdf
  قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (موضوع هزینه های جبرانی) قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (موضوع هزینه های جبرانی) 1393/04/23 pdf
  لایحه قانونی نحوهءتملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمرانی دولت و دستورالعمل های صادره لایحه قانونی نحوهءتملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمرانی دولت و دستورالعمل های صادره 1393/04/23 doc
  مصوبات برنامه ارتقاء و حفظ کرامت در نظام اداری از 10 برنامه تحول در نظام اداری (ماده 8 و9 مصوبه طرح تکریم مردم) مصوبات برنامه ارتقاء و حفظ کرامت در نظام اداری از 10 برنامه تحول در نظام اداری (ماده 8 و9 مصوبه طرح تکریم مردم) 1393/04/23 docx
  بخشنامه ارسال فرم نظرسنجی از ارباب رجوع و جمعبندی ماهانه نظرسنجی بخشنامه ارسال فرم نظرسنجی از ارباب رجوع و جمعبندی ماهانه نظرسنجی 1900/195166 1393/04/23 jpg
  نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم 33913/122 شرکت سهامی منابع آب ایران 1393/04/23 pdf
  آیین نامه تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها آیین نامه تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها 1393/04/23 rar
  دستورالعمل اجرای نظام تخصیص آب دستورالعمل اجرای نظام تخصیص آب 13067/10/100 وزارت نیرو 1393/04/23 rar
  دستورالعمل راهنمای نحوه صدور مجوز احداث و بهره برداری تاسیسات آبی دستورالعمل راهنمای نحوه صدور مجوز احداث و بهره برداری تاسیسات آبی 41237/200 وزارت نیرو 1393/04/23 rar
  شیوه نامه تخصیص منابع آب زیرزمینی شیوه نامه تخصیص منابع آب زیرزمینی 54620/700 وزارت نیرو 1393/04/23 rar
  قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری 58250/ت46111ه ریاست جمهوری 1393/04/23 rar

1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  لازم الاجرا بودن آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت لازم الاجرا بودن آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ٤١/١٩١٤٣ وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392/11/28 pdf
  قانون برگزاری مناقصات قانون برگزاری مناقصات ١٣٠٨٩٠ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  ممنوعیت عضویت ذیحسابان در هیئت های مدیره ، عامل و تصفیه ممنوعیت عضویت ذیحسابان در هیئت های مدیره ، عامل و تصفیه ٥٣/٨٠٠٤٥ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/28 pdf
  لایحه تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استان لایحه تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استان ١٥٢٤٨٠ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور ٨٢٤٢٣/ت٤٩١٥١ه دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  قانون اصلاح بند (ی) تبصره (١) قانون بودجه سال ١٣٨٥ کشور قانون اصلاح بند (ی) تبصره (١) قانون بودجه سال ١٣٨٥ کشور ٦٩٦٦١ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  آیین نامه پذیرش و بررسی پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه در صنعت آب و برق آیین نامه پذیرش و بررسی پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه در صنعت آب و برق ٥٤٠/١٨٨٠٣/٩٠ وزارت نیرو 1392/11/28 pdf
  قانون استفساریه ماده ١٠٨ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ٢٠ قانون برنامه چهارم قانون استفساریه ماده ١٠٨ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ٢٠ قانون برنامه چهارم ١٧٨٩٩٧ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  ابلاغ آیین نامه پذیرش و بررسی پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه ابلاغ آیین نامه پذیرش و بررسی پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه ٥٤٠/١٨٨٠٣/٩٠ وزارت نیرو 1392/11/28 pdf
  قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٨٥ کل کشور قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٨٥ کل کشور ١٩٥٦١٨ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  آیین نامه اجرایی مواد ١ و ٣ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید آیین نامه اجرایی مواد ١ و ٣ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید ٩٦٣٩٣/٥٦٨٧/٥١ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/28 pdf
  قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی ٦١٠٤٦ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  آیین نامه اجرایی ماده (٧٣) قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه اجرایی ماده (٧٣) قانون مدیریت خدمات کشوری ٧٩٠١٠/ت٤٥٩١١ك دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (٢٤٧) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ١٣٦٦ و اصلاحات بعدی آن قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (٢٤٧) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ١٣٦٦ و اصلاحات بعدی آن ١٢١١٢ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی ٧٨٩٤٦/ت٣٩١٢٧هـ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  قانون اصلاح ماده (١) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب قانون اصلاح ماده (١) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ٣٠٣٣١ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  پیش نویس آیین نامه تشخیص صحیت پیمانکاران تخصصی ابزار دقیق پیش نویس آیین نامه تشخیص صحیت پیمانکاران تخصصی ابزار دقیق ٦٨٨٣/١٤٠/٩٠ وزارت نیرو 1392/11/28 pdf
  قانون اصلاح ماده ١١٧ تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده ٣٦ قانون برنامه چهارم قانون اصلاح ماده ١١٧ تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده ٣٦ قانون برنامه چهارم ٣٢٨٦٦/٨٣ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  آیین نامه تشخیص صلاحیت سدها وزارت نیرو آیین نامه تشخیص صلاحیت سدها وزارت نیرو ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س وزارت نیرو 1392/11/28 doc
  اصلاح قانون بودجه سال 1388 اصلاح قانون بودجه سال 1388 ٥٧٣٦٩/٣٤٤ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی سدها تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی سدها ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س-١ وزارت نیرو 1392/11/28 pdf
  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ٣٦٩٦٥/١٣ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  سیاست ها و خط مشی های آیین نامه اجرایی جزء ص بند ٢ سیاست ها و خط مشی های آیین نامه اجرایی جزء ص بند ٢ ٨٠٣١٣/١ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  قانون تسری حکم ماده ١٩١ قانون مالیات های مستقیم مصوب قانون تسری حکم ماده ١٩١ قانون مالیات های مستقیم مصوب ٥٥٦٥٢ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  اصلاح آئین نامه داخلی دولت اصلاح آئین نامه داخلی دولت ٢١٦٥٧٣/ت٤٣٩٣٢ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون اصلاح ماده ٨ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب قانون اصلاح ماده ٨ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ٢٤٢٢٠٧ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 jpg
  آئین نامه خرید خدمات مشاوره آئین نامه خرید خدمات مشاوره ١٩٣٥٤٢/ت٤٢٩٨٦ ك دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  نظام نامه تحول و ارتقاء سلامت اداری وزارت نیرو نظام نامه تحول و ارتقاء سلامت اداری وزارت نیرو 88953/50/100 وزارت نیرو 1392/10/21 pdf
  اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه 104460/ت43081ک دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت ٣٠٠٥٧١ هیئت وزیران 1392/10/21 jpg
  آئین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده ٢١ تنفیذی قانون برنامه سوم آئین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده ٢١ تنفیذی قانون برنامه سوم ٩٩٥٩٧/ت٤١٥٦٢ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ٨٨٥١ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  آئین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده آئین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ٦١٥٧٢/ت٤٢٥٩٦ك دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی ٧١٢٢٥ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  اصلاح آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین الملل اصلاح آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین الملل ٤١٦٥١/ت٤٠٠٢٥ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون تشکیل دو وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت قانون تشکیل دو وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ٧٩٠٧٨ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  آئین نامه نحوه فعالیت ، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی آئین نامه نحوه فعالیت ، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی ٦٥٣٥٤/ت ٣٧٣٧٤ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  اصلاح قانون معادن اصلاح قانون معادن ١٧٨٤١٤ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  آئین نامه اجرایی بند و تبصره ٣ قانون یودجه سال ١٣٨٦ کل کشور آئین نامه اجرایی بند و تبصره ٣ قانون یودجه سال ١٣٨٦ کل کشور ٦٥٣٥٤/ت ٣٧٣٧٤ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون امور گمرکی قانون امور گمرکی ١٨٠٥٣١ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  آئین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع ردیف ٣١٠١٠١ قسمت سوم قانون بودجه سال ١٣٨٦ کل کشور آئین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع ردیف ٣١٠١٠١ قسمت سوم قانون بودجه سال ١٣٨٦ کل کشور ٣٦٩٠٠/ت ٣٧٢٢٩ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی در انجمن بین المللی آب قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی در انجمن بین المللی آب ١٩٤٧٥٣ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  اصلاح ماده ٥ آئین نامه اجرایی بندهای و و ی ماده ١٤٥ قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح ماده ٥ آئین نامه اجرایی بندهای و و ی ماده ١٤٥ قانون برنامه چهارم توسعه ١٥٢٧٧١/ت ٣٦٨٢٠ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ١٨١٦٦٤ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  اصلاح آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت اصلاح آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت ١٣٥٥٧٩/ت٣٦٤٨٦ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ١٩٧٦١٨ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  آئین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی آئین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ١١٦٠٠٢/ت٣٥٢٥٣ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  تفسیر ماده ١٢ قانون هدفمند کردن یارانه ها تفسیر ماده ١٢ قانون هدفمند کردن یارانه ها ٢٠٤٠٧٩ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  تصویب آئین نامه ساماندهی فعالیت ایگاههای اطلاع رسانی ایرانی تصویب آئین نامه ساماندهی فعالیت ایگاههای اطلاع رسانی ایرانی ١٠٩٠٦٠/ت٣٥٧٤١ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون اصلاح ماده ١ هدفمند کردن یارانه ها قانون اصلاح ماده ١ هدفمند کردن یارانه ها ٣٤٩٤٤ وزارت اقتصادي و دارايي 1392/10/21 pdf
  آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت ١٠٤٥٩ / ت ٣٦٢٥٤ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ٩٧٣٩٠ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 PDF
  اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون برنامه چهارم توسعه ٦٩٨٠٧/ت٣٥٩١٥ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ١١٢/٥١٥٠٠ دیوان محاسبات کشور 1392/10/21 jpg
  آئین نامه اجرایی قانون ٢ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آئین نامه اجرایی قانون ٢ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ٨٩١٦٠/ت٣٦٠٤ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون اصلاح ماده ٦١ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون اصلاح ماده ٦١ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ١٣٤٦٠١ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 PDF
  آئین نامه اجرایی بند الف ماده ٢٦ قانون برگزاری مناقصات آئین نامه اجرایی بند الف ماده ٢٦ قانون برگزاری مناقصات ٨٤٢١٧/ت٧٣٧٧٢ه هیئت وزیران 1392/11/28
  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر ٣٤٣١٢ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21
  آئین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات آئین نامه بند ه ماده ٢٩ قانون برگزاری مناقصات ٨٤١٧٨/ت٣٤١٦٢ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ٢٠٩٩١ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری ٦٨٤٣/ت ٣٢٤٠٠ه دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ٥٣٢٢١ مجلس شوراي اسلامي 1392/10/21 pdf
  آئین نامه اجرایی بند ط ماده ١٧ قانون برنامه چهارم مصوب ١٣٨٣ آئین نامه اجرایی بند ط ماده ١٧ قانون برنامه چهارم مصوب ١٣٨٣ ١٩٥٥١/ت ٣٣١١٣ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها 83487/50/100 وزارت نیرو 1392/10/21 pdf
  اصلاح ماده ٦ آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه اصلاح ماده ٦ آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه ٤١٧١٢/ت ٣١٥٧٣ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو 105297/50/100 وزارت نیرو 1392/10/21 pdf
  آئین نامه معاملات شرکتهای آب منطقه ای آئین نامه معاملات شرکتهای آب منطقه ای ٢٩١٠٤/ت ٣٣٥٨٣ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 82074/50/100 وزارت نیرو 1392/10/21 pdf
  آئین نامه تنظیم اسناد مناقصه آئین نامه تنظیم اسناد مناقصه ٤٩٦٨٧١٣١/١٠٠ هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  نظام نامه گروه مشاوران جوان وزارت نیرو نظام نامه گروه مشاوران جوان وزارت نیرو ١-ن گ م ج - م ج وزارت نیرو 1392/10/21 pdf
  آئین نامه داخلی کمیته های تخصصی تعرفه های آب آئین نامه داخلی کمیته های تخصصی تعرفه های آب ١٣٨٠b شركت مديريت منابع آب ايران 1392/11/28
  نظام‌نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب نظام‌نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب 91/38692/700 وزارت نیرو 1392/10/21 pdf
  ممنوعیت قطع آب و برق تاسیسات تحت تولیت شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو ممنوعیت قطع آب و برق تاسیسات تحت تولیت شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو ٩١/١٣١١٢/١٠٠/٣١ وزارت نیرو 1392/11/29 pdf
  جا به جایی نیروی انسانی در استان ها جا به جایی نیروی انسانی در استان ها ٩١/١٣٧٣٢/٥٣٠ وزارت نیرو 1392/11/29 pdf
  لغو ماده ٦ آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات لغو ماده ٦ آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات ٧٠٤٢٧/ت ٣٠٣٠٦ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  ابلاغ عضویت کمیته رفاه ابلاغ عضویت کمیته رفاه ٩٢١٠١/پ شركت مديريت منابع آب ايران 1392/11/29 pdf
  تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری ١٥٠٦٩ / ت ٣١٧٥٧ ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص درخواست تهیه بلیط هواپیما برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص درخواست تهیه بلیط هواپیما ٩٤٦٢٩/پ٤١٠/٩١ وزارت نیرو 1392/11/29 pdf
  سند فرابخشی مدیریت منابع آب ایران سند فرابخشی مدیریت منابع آب ایران ٢٩٠٩٨/ت ٢٤٨ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  آمایش سرزمین آمایش سرزمین ٢٠١٦٠٨ دفتر رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  تمدید تصویب نامه موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ١٠ نفر از قانون کار تمدید تصویب نامه موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ١٠ نفر از قانون کار ٦٩٩٠٢/ت٣٤٣٥٨ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصل ١٢٧ قانون اساسی اصل ١٢٧ قانون اساسی ٢٤٨١٨٨/ت٤٧٥١٠ن دفتر رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  دستورالعمل اجرایی ماده ٦٢ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستورالعمل اجرایی ماده ٦٢ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ١٠٠/٢٠/٧٢٩٢٠ وزارت نیرو 1392/11/19 pdf
  کارگروه کنترل بازار کارگروه کنترل بازار ٢٤٦٤٢٢/ت٤٧٨٣٩ن دفتر رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  استفاده از شماره اقتصادی در معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از شماره اقتصادی در معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی ١٣٨٥/٠٤/١١ وزارت امور اقتصادی 1392/11/19 gif
  تصمیم نمایندگان در کارگروه مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت تصمیم نمایندگان در کارگروه مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت دفتر رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ مخزنی کشور- برنامه سال آبی 91-92 برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ مخزنی کشور- برنامه سال آبی 91-92 1385/04/10 هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  پرداخت علی الحساب اصلاح قیمت حامل های انرژی، آب و خدمات جمع آوری فاضلاب پرداخت علی الحساب اصلاح قیمت حامل های انرژی، آب و خدمات جمع آوری فاضلاب ٢٨٠٦٩ رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  سند سامیکس مربوط به سایت معاملات سند سامیکس مربوط به سایت معاملات ١٣٨٥/٠٤/٠٨ هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  صیانت از حقوق دستگاه های اجرایی و مقامات دولتی صیانت از حقوق دستگاه های اجرایی و مقامات دولتی ٢٢٢٨٣٩ دفتر رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  همکاری در نصب ایستگاههای میکرو همکاری در نصب ایستگاههای میکرو ٣٥٥٦٣ / ت ٣٥٣٣٧ ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اجرای سند راهبردی نظام جامع فن آوری اطلاعات اجرای سند راهبردی نظام جامع فن آوری اطلاعات ١٨٧٢٥ هیئت وزیران 1392/11/29 pdf
  الحاق تبصره به بند یک تصویب نامه شماره ١١٣٥٥ ت ٣٤٥٤٣ ه الحاق تبصره به بند یک تصویب نامه شماره ١١٣٥٥ ت ٣٤٥٤٣ ه ٤٧٦٨٢ / ت ٣٥٠٣٠ ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  موضوع اصل ١٢٧ قانون اساسی موضوع اصل ١٢٧ قانون اساسی ١٢٦٥٦٠ رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  الحاق تبصره به بند ١ تصویب نامه تعیین حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین الحاق تبصره به بند ١ تصویب نامه تعیین حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین ٤٧٦٨٢/ت٣٥٠٣٠ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصلاح اشتباهات تحریری تصمیم نامه شماره ٥٦٠ ت٤٣١٦٥ اصلاح اشتباهات تحریری تصمیم نامه شماره ٥٦٠ ت٤٣١٦٥ ١٣٠٤١٤/٤٣١٦٥ رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  استفاده از مرخصی بدون حقوق بجز انجام فریضه حج تمتع استفاده از مرخصی بدون حقوق بجز انجام فریضه حج تمتع ٨٠١٧٢/ت٣٥٧٨٥ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای ردیفهای متفرقه توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای ردیفهای متفرقه ١٣٢١٧٤ رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  اصلاح تصویب نامه شماره ٤١٢٧٩ ت ٣١٦١١ ه اصلاح تصویب نامه شماره ٤١٢٧٩ ت ٣١٦١١ ه ٨٠٠٥١/j٣٥٧٩١i هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  تخصیص اعتبار به طرح انجام مطالعات و تهیه طرح تفضیلی آمایش حوزه های آبریز شمال کشور تخصیص اعتبار به طرح انجام مطالعات و تهیه طرح تفضیلی آمایش حوزه های آبریز شمال کشور ٦٠٠٤٥/ت٣٧٧١٠ رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  الحاق تبصره به بند ١٦ ضوابط اجرایی بودجه سال ٨٥ کل کشور الحاق تبصره به بند ١٦ ضوابط اجرایی بودجه سال ٨٥ کل کشور ٨٩١٩٦/ت٣٥٤٧٩ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (٥) آئین نامه اجرایی تبصره (١٣) قانون بودجه سال ١٣٨٥ ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (٥) آئین نامه اجرایی تبصره (١٣) قانون بودجه سال ١٣٨٥ ٤٨٩٤٢ / ت ٣٥٤٦٠ ن هیئت وزیران 1392/11/29 pdf
  الحاق تبصره به بند ١٦ ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٨٥ کل کشور الحاق تبصره به بند ١٦ ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٨٥ کل کشور ٨٩١٩٦/ت٣٥٤٧٩ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  نحوه حمایت دولت از وام گیرندگان روستایی و عشایری نحوه حمایت دولت از وام گیرندگان روستایی و عشایری ١٠٩٠٨٧/ت٣٦٢٩٤ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ١١٦٢٢٥ / ت ٣٥٨١٨ ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  لیست مناطق نمونه گردشگری در استان کرمانشاه لیست مناطق نمونه گردشگری در استان کرمانشاه ٨٢٧٢٢٦٨/ت٣٦٤٢٢ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو ٢٧٤٩٢٩١/ت٣٥٣٠٧ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  تهیه کلیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره از سازمانهای داخلی تهیه کلیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره از سازمانهای داخلی ١٣١٩٥٠/ت٣٦١٠٦ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصلاح تصویب نامه شماره ٦٣٤٦١ ت ٣٥٥٣٨ ه اصلاح تصویب نامه شماره ٦٣٤٦١ ت ٣٥٥٣٨ ه ١١٩٨٦٠ / ت ٣٦٥٧٦ ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصلاح تصویب نامه شماره ٢٣٢٥٢ ت٣٠٨٢٠ه اصلاح تصویب نامه شماره ٢٣٢٥٢ ت٣٠٨٢٠ه ٨٤٦٧٧١/ت٣٦٦٣٦ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  پیشنهاد توزیع اعتبارات موضوع ردیف ٥٠٣٨٠٥ پیشنهاد توزیع اعتبارات موضوع ردیف ٥٠٣٨٠٥ ١٣٧٩٤٠ / ت ٣٦٢٢٠ ن هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصلاحیه ماده ٨ آئین نام مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی اصلاحیه ماده ٨ آئین نام مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی ١٦٤٧٧٨/ت٣٦٦٢٨ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصلاح بند ٢ تصویب نامه شماره ٨٩٩٠٥ ت٣٤٦٤٠ ه مورخ ١٣٨٤ اصلاح بند ٢ تصویب نامه شماره ٨٩٩٠٥ ت٣٤٦٤٠ ه مورخ ١٣٨٤ ١٧٤٨٥٧/ت٣٦٨٤٤ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات ١٧٥١٦٨/ت ٣٦٧١٨ ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  تعلیق اصلاحیه کد ١ ٣ از ترتیبات فرعی از موافقت نامه پادمان ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق اصلاحیه کد ١ ٣ از ترتیبات فرعی از موافقت نامه پادمان ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ٨٤١/ت ٣٧٠٤٣ ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ٢٤٥٠٢/ت ٣٦٧٣٤ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  پرداخت تسهیلات بانکی به منظور رفع موانع مالی از جمله بدهی معوقه و تامین نقدینگی پرداخت تسهیلات بانکی به منظور رفع موانع مالی از جمله بدهی معوقه و تامین نقدینگی ٣٠٣٣٠/ت٣٤٩٢٥ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  تسهیلات مربوط به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تسهیلات مربوط به ذیحسابان دستگاههای اجرایی ٥١٦٠٧/ت٣٥٧٢٨ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ٢٥٤٩٢٧ دفتر رياست جمهوري 1392/10/21 pdf
  نصاب معاملات موضوع ماده ٣ قانون برگزاری مناقصات مصوب ٨٣ نصاب معاملات موضوع ماده ٣ قانون برگزاری مناقصات مصوب ٨٣ ٥١٥٥٧/ت ٣٧٥٣٧ ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصلاح بند ١ تصویب نامه ٥١٥٣٩ ت ٣٧٥٣٦ مورخ ١٣٨٦ اصلاح بند ١ تصویب نامه ٥١٥٣٩ ت ٣٧٥٣٦ مورخ ١٣٨٦ ٦٦٧٤٥/ت٣٧٥٣٦ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  پرداخت دیون بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران پرداخت دیون بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران ١٠٢٦٥/ت٣٩٤٥٨ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  اصلاح تصویب نامه شماره ٦٦٠ ت٣٩٤٥٣ اصلاح تصویب نامه شماره ٦٦٠ ت٣٩٤٥٣ ١٧٦٠٦١/ت٤٠٧١٥ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ٣ قانون برگزاری مناقصات تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ٣ قانون برگزاری مناقصات ٥١٥١٣/ت٤٢٥٣٣ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تشکیل ستاد همکاریهای توسعه ای تشکیل ستاد همکاریهای توسعه ای ٢٢٧٧٤٠/ت٤٢٦٤٩ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تشکیل ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق تشکیل ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق ٢٢٧٧١٥/ت٤٢٦٤٩ ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تصویب نامه شورای عالی اداری تصویب نامه شورای عالی اداری ٤٤٤٣٢/٢٠٦ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق ٥٨٤٠٤/ت٤٨٠٩٣هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  اصلاح ماده ٦ اساسنامه شرکت‌های تابعه اصلاح ماده ٦ اساسنامه شرکت‌های تابعه 84949/ت44692ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  مصوبه حد نصاب معاملات مصوبه حد نصاب معاملات ١٦٣٧٣٥ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  واریز حداقل ٣٠ درصد سهم سازمان تربیت بدنی از محل ١ درصد اعتبارات دستگاهها واریز حداقل ٣٠ درصد سهم سازمان تربیت بدنی از محل ١ درصد اعتبارات دستگاهها ٩١٦٣٢ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت ٢٤٦٨٢ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 rar
  چگونگی تصویب گزارشهای مطالعاتی تامین آب چگونگی تصویب گزارشهای مطالعاتی تامین آب ٧٨٣٢٧/٣٣/١٠٠ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  نحوه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی به بخش غیر دولتی نحوه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی به بخش غیر دولتی ٢٢٣٨٩٠/١٠١ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  نکات مهم قابل توجه ذیحسابان در خصوص میبارزه با مفاسد اقتصادی نکات مهم قابل توجه ذیحسابان در خصوص میبارزه با مفاسد اقتصادی ٥٨١١/١١٢٢/٥٦ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/27 pdf
  لزوم اخذ مجوز جهت خرید خودرو توسط دستگاههای دولتی لزوم اخذ مجوز جهت خرید خودرو توسط دستگاههای دولتی ٧٢٠٠/٢٦٠١/٥١ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/27 pdf
  اعلام ترتیبات پرداخت هزینه های تامین خدمات درمانی کارکنان اعلام ترتیبات پرداخت هزینه های تامین خدمات درمانی کارکنان ١٠٠/٥٠/١٥٨٠٨ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  صرفه جویی در مصرف کاغذ در کلیه دستگاههی اجرایی صرفه جویی در مصرف کاغذ در کلیه دستگاههی اجرایی ١٢٠/٤٠٠١١ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  لزوم تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصات لزوم تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصات ١٥٦٧٧/١٠١ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  خرید تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای با هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات خرید تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای با هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات ٢٢٥٨٨/١٦١ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  همکاری با سازمان نقشه برداری در خصوص استقرار منظومه اطلاعات مکان محور (SDI) همکاری با سازمان نقشه برداری در خصوص استقرار منظومه اطلاعات مکان محور (SDI) ٣٨٦٧١/١٠٠ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تامین تصاویر ماهواره ای از طریق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تامین تصاویر ماهواره ای از طریق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ٤٩٢٤٣/٣٥٧٢٥ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  استفاده از واژه مطالبه وجه ضمانت نامه به جای ضبط به منظور مطالبه وجه ضمانت نامه ها استفاده از واژه مطالبه وجه ضمانت نامه به جای ضبط به منظور مطالبه وجه ضمانت نامه ها ١٥١٣٣٩ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  راه اندازی پایگاه اطلاعا رسانی معاملات راه اندازی پایگاه اطلاعا رسانی معاملات ٨٨٣٥٨/١٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  تامین پرداخت مبلغ بنزین غیر سهمیه ای از اعتبارات مصوب سال جاری به شرکت ملی نفت تامین پرداخت مبلغ بنزین غیر سهمیه ای از اعتبارات مصوب سال جاری به شرکت ملی نفت ٢٨٦٦١/١٣٨٠٩/٥١ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/27 pdf
  بخشنامه نحوه رفع اختلافات فیمابین شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی بخشنامه نحوه رفع اختلافات فیمابین شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی ١٠٠/١٠١١٨٦ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  الزام دستگاههای اجرایی به اجرای قوانین و مقررات اطلاع رسانی معاملات و آئین نامه اجرایی نظام مستند سازی اطلاع رسانی مناقصات الزام دستگاههای اجرایی به اجرای قوانین و مقررات اطلاع رسانی معاملات و آئین نامه اجرایی نظام مستند سازی اطلاع رسانی مناقصات ٢٤٧٠١٣/٤٢٢٠٧ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  تغییرات تشکیلات،ضرایب،جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل تغییرات تشکیلات،ضرایب،جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل ١٠٠/٥٨٥٨ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  بخشنامه بودجه سال ١٣٨٩ بخشنامه بودجه سال ١٣٨٩ ٧٨٣٨٧-١٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 zip
  تعلیق صلاحیت شرکت بازرسی اینترنشنال و تمامی دفاتر و شعب تعلیق صلاحیت شرکت بازرسی اینترنشنال و تمامی دفاتر و شعب ١٠٢١/٦٠ بانک مرکزی ایران 1392/11/27 pdf
  تدوین دوره های آموزشی اختصاصی بخش آب تدوین دوره های آموزشی اختصاصی بخش آب ١٩٠/٧٨٩٥٩ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  نحوه ابلاغ مصوبات و تصمیمات کلیه اشخاص، کارگروه ها، شوراها، ستادها، مقامات و سایر عناوین مشابه نحوه ابلاغ مصوبات و تصمیمات کلیه اشخاص، کارگروه ها، شوراها، ستادها، مقامات و سایر عناوین مشابه ١٣٨٩/١١/٢٥ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  نحوه ابلاغ مصوبات و تصمیمات نحوه ابلاغ مصوبات و تصمیمات ٢٦٩٥٧٣/٢٥١ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  اجرای بند ٦ بخشنامه شماره ٢٢٢٨٣٩ اجرای بند ٦ بخشنامه شماره ٢٢٢٨٣٩ ٤١٠/٧٦٨١٩/٨٩ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاه های اجرایی دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاه های اجرایی ٧١٩٣/٢٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ١٠٤٧٨٢/٤٣٥٤٩ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  بخشنامه ایجاد مراکز داده بخشنامه ایجاد مراکز داده ٢٤٩٢٧/١ وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 1392/11/28 pdf
  نظارت بر تکریم ارباب رجوع نظارت بر تکریم ارباب رجوع ١٦٢٩٦٦-١ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  انجام دقیق وظایف نیروهای دولت انجام دقیق وظایف نیروهای دولت ١٦٢٩٦٦ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  بخشنامه به وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور بخشنامه به وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور ١٩٦٦٨٩/٤٦٧٣٢ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  لزوم حمایت از بخش تعاونی لزوم حمایت از بخش تعاونی ٢٤٨٢١٥/٤٦٩٤٨ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  مواد ٢٧ و ٣٢ قانون ارتقای سلامت اداری مواد ٢٧ و ٣٢ قانون ارتقای سلامت اداری ٢٥٠٨٩٣ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  انتقال الکترونیکی و اینترنتی وجوه از حسابهای دولتی انتقال الکترونیکی و اینترنتی وجوه از حسابهای دولتی ١٢٣٩٢٩/٥٥ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/28 pdf
  اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد ٧٥٠٠٠/١٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 gif
  چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی ٢٠٢٧٤٥ معاون حقوقی رئیس جمهور 1392/11/28 pdf
  سامانه تدارکات الکترونیک دولت سامانه تدارکات الکترونیک دولت ٤١/١٩٦٤٨ وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1392/11/28 pdf
  دستور العمل ارزیابی واحدهای آمارو اطلاعات شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو دستور العمل ارزیابی واحدهای آمارو اطلاعات شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو ١٠٠/٥٠/١٠٥٢٩٧ وزارت نیرو 1392/11/28 pdf
  آیین نامه شناسه اقتصادی و شناسه ملی آیین نامه شناسه اقتصادی و شناسه ملی ١٨٧٥٧٤/١٩٣٨٤/٢٠٠ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/28 pdf
  آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی ١-آ ت ص ش ب ن ب/ب خ ب وزارت نیرو 1392/11/28 pdf
  آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ١٧٣٢٧٠/ت٤٥٣٤١هـ هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی ١٦٥٣٨٩/ت٤٦٨٤٩ك دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ٢٦٥١٠/ت٣٩٠٣٩ ك دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون تشکیل بازرسی کل کشور اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون تشکیل بازرسی کل کشور 12744/115 وزارت نیرو 1392/11/28 pdf
  اصلاح آئین نامه اجرایی بند ج ماده ١٠٤ تنفیذی قانون برنامه سوم اصلاح آئین نامه اجرایی بند ج ماده ١٠٤ تنفیذی قانون برنامه سوم ٣٠٧٠٤/ت ٣٢٦٤٦ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  اصلاح آئین نامه اجرایی بند ج ماده ١٢ قانون برگزاری مناقصات اصلاح آئین نامه اجرایی بند ج ماده ١٢ قانون برگزاری مناقصات ٢٢٢٢٥ /ت٣٧١٩٤ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ١٨٥٩٣/ت ٣٦٠٠٩ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی ١٢١٩٥/ت ٣٦٥٨٦ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  اصلاح آئین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اصلاح آئین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٧٢٨٠٦/ت ٣٨٩٥٨ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی بند م ماده ١٠٤ قانون برنامه چهارم توسعه آئین نامه اجرایی بند م ماده ١٠٤ قانون برنامه چهارم توسعه ٨٧٩٤٣/ت ٣٦٩١٥ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه مالی شرکت های تابعه شرکت مادر تحصصی مدیریت منابع آب ایران آئین نامه مالی شرکت های تابعه شرکت مادر تحصصی مدیریت منابع آب ایران ٨٧١٩٢/ت ٣٥٩٩٤ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  اصلاح آئین نامه اجرایی تبصره ١ بند ٥ الحاقی ماده ٨٤ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اصلاح آئین نامه اجرایی تبصره ١ بند ٥ الحاقی ماده ٨٤ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ٧٩٦٠٤/ت ٣٠٨٥٨ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  اصلاح آئین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات اصلاح آئین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات ٧٧٨١٤/ت ٣٧٨٧٢ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی آئین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ٧٤٨٢٩/ت ٣٧٢٥١ ك هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١ و بند ج تبصره ٢ ماده ٢ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ١٣٨٣ آئین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١ و بند ج تبصره ٢ ماده ٢ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ١٣٨٣ ٧٤٠٥٨/ت ٣٤٣٨٤ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی بند ب تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٨٦ کشور آئین نامه اجرایی بند ب تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٨٦ کشور ٦٨٥٥١/ت ٣٧٢٣٣ ك هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی بند ج ماده ١٢ قانون برگزاری مناقصات آئین نامه اجرایی بند ج ماده ١٢ قانون برگزاری مناقصات ٨٤١٣٦/ت٣٣٥٦٠ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  اصلاح آئین نامه اجرایی بند ژ تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٨٤ اصلاح آئین نامه اجرایی بند ژ تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٨٤ ٣٥٥٠٨ / ت ٣٥٣٤٤ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی ماده ٦ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آئین نامه اجرایی ماده ٦ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ١٩٠١١/٣٥٠٨١ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی ماده ٣٢ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ١٣٨٣ آئین نامه اجرایی ماده ٣٢ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ١٣٨٣ ٢٨٤٨٢ ت /٣٢٨٢٥ ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی بند ب تبصره ٣ قانون بودجه سال ١٣٨٤ کل کشور آئین نامه اجرایی بند ب تبصره ٣ قانون بودجه سال ١٣٨٤ کل کشور ٣٨٤٥/ت ٣٢٧٦٤ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی بند ث تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٨٣ کل کشور آئین نامه اجرایی بند ث تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٨٣ کل کشور ٢٨٦٨/ت ٣٠٤٥١ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه داخلی کمیسیون تعرفه های آب آئین نامه داخلی کمیسیون تعرفه های آب ١٣٨٠a شركت مديريت منابع آب ايران 1392/11/28 pdf
  رعایت فرمت گزارش عملکرد بودجه مصوب در صورت های مالی ١٣٩٠ و سال های آتی رعایت فرمت گزارش عملکرد بودجه مصوب در صورت های مالی ١٣٩٠ و سال های آتی ٩١/١٢٩٦٣/٢٢٠ وزارت نیرو 1392/11/29 pdf
  قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ٢٥٤٩٢٧ دفتر رياست جمهوري 1392/11/29 pdf
  شناسه ملی اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی ٣٣٥١٦/٩٠/٢٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  استفاده شایسته از خدمات مهندسان داراری پروانه اشتغال استفاده شایسته از خدمات مهندسان داراری پروانه اشتغال ٦٨٣٧/٤٧٤٤٥ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد بر الگو تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد بر الگو ١٧٥٦٢٧/ت٣٦٩٩١ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی ٥١٥٣٩/ت ٣٧٥٣٦ه هیئت وزیران 1392/11/19 pdf
  اصلاح تصویب نامه ستاد راهبری و توسعه استان خوزستان اصلاح تصویب نامه ستاد راهبری و توسعه استان خوزستان ٧٠٦١٥/٣٥٧٤٦ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  احصاء و واگذاری تصدی های قابل واگذاری به بخش های غیر دولتی احصاء و واگذاری تصدی های قابل واگذاری به بخش های غیر دولتی ٧٢٨٥٧/ت ٣٧٩٥٥ ه 1392/11/27 pdf
  قیمت خرید تضمینی محصولات براس سال زراعی ٨٥-٨٦ قیمت خرید تضمینی محصولات براس سال زراعی ٨٥-٨٦ ٧٤٨٢٧/ت ٣٧٨٠٥ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تدابیر و اقدامات حفاظتی ، جبراانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولید کنندگان داخلی تدابیر و اقدامات حفاظتی ، جبراانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولید کنندگان داخلی ٧٧٢١٩/ت ٣٢٦٥٦ ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ٣٥ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٨٥ اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ٣٥ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٨٥ ٧٩٥٦٨/ت ٣٦٤٧٦ ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ٥٨٤٠٤/ت ٤٨٠٩٣هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  توضیحات مربوط به فرم های برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بهره برداری در سال آبی 92-91 توضیحات مربوط به فرم های برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بهره برداری در سال آبی 92-91 هیئت وزیران 1392/11/27 xls
  همایش شرکت های مشاوره آموزش همایش شرکت های مشاوره آموزش ٢٠٠/٩٠/٣١١٦٣ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  لزوم همکاری با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی لزوم همکاری با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ١٣٩١/٠١/٢٦ دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  اجرای بند ١٧-٢٤ قانون بودجه سال ٩١ اجرای بند ١٧-٢٤ قانون بودجه سال ٩١ ٥٣/٤٥١٥١ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/28 pdf
  شماره اقتصادی شماره اقتصادی ٢٠٠/٤٦٨٣/٤٥٤٢١ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/28 pdf
  سیاستهای حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال ٨٦ سیاستهای حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال ٨٦ ٨١٢٩٣/ت٣٧٨٦٢ك هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  انجام خریدهای بزرگ و متوسط با قید شناسه ملی کالا انجام خریدهای بزرگ و متوسط با قید شناسه ملی کالا ١٨٥٩٦/ت٣٧١٧٩ك هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه ٥٣٠/٣٤٩٨٥/٩١ وزارت نیرو 1392/11/28 doc
  گشایش کلیه حسابهای بانکی گشایش کلیه حسابهای بانکی ٢٤٥٦٨٠/٥٥ وزارت امور اقتصادي و دارايي 1392/11/28 pdf
  آئین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیر دولتی آئین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیر دولتی ٣٥٥٣٠/ت٣١٦٤٩ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه اجرایی بند ژ تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٨٤ کل کشور آئین نامه اجرایی بند ژ تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٨٤ کل کشور ٢٧٩٦٢/ت٣٣١٠٨ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران صنعت ساخت آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران صنعت ساخت ١٢٢٤٣/ت ٢٩٨٥٦ه هیئت وزیران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه داخلی کمیته های منطقه ای تعرفه های آب آئین نامه داخلی کمیته های منطقه ای تعرفه های آب ١٣٨٠c شركت مديريت منابع آب ايران 1392/11/28 pdf
  آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها ، انحار ، مسیلها ، مردابها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسان و آبیاری و زهکشی آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها ، انحار ، مسیلها ، مردابها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسان و آبیاری و زهکشی ١٣٨٠d دفتر رياست جمهوري 1392/11/28 pdf
  ضوابط سیاستی -نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٨٨ ضوابط سیاستی -نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٨٨ ٨٢٦٧/٤٢٣٣٢ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  حمایت از تولید حمایت از تولید ٦١٦٠٤/ت٤٢٦٤٨ك هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  نرخ های حق الزحمه سازمان حسابرسی نرخ های حق الزحمه سازمان حسابرسی ١٠٤٤٦٨/j٤١٥٤١; دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  پرداخت یارانه به ساختمانهای غیر دولتی موجود و در حال ساخت پرداخت یارانه به ساختمانهای غیر دولتی موجود و در حال ساخت ١٣١١٦٤/ت ٤١٤٢٩ ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  پرداخت چهل درصدی سود ابرازی (ویژه) موضوع بند ١٢ ماد ه واحده قانون بودجه سال ٨٧ پرداخت چهل درصدی سود ابرازی (ویژه) موضوع بند ١٢ ماد ه واحده قانون بودجه سال ٨٧ ١٤١٧٣٦/ت٤٣٣٦١ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  اصلاح تصویب نامه شماره ٥١٢٢٥ ت٤٠١٧٦ ه اصلاح تصویب نامه شماره ٥١٢٢٥ ت٤٠١٧٦ ه ١٤١٢٥٥/ت٤٣٣٠٥ ك هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تعیین میزان سودهای ابرازی(ویژه ) شرکتهای دولتی تعیین میزان سودهای ابرازی(ویژه ) شرکتهای دولتی ١٤١٧٣٦/ت٤٣٣٦١ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  شمولیت کالاها و فرآوردههای نفتی به بند ز ماده ٣٣ قانون برنامه چهارم شمولیت کالاها و فرآوردههای نفتی به بند ز ماده ٣٣ قانون برنامه چهارم ١٤٧٩٨٠/ت ٣٩٦٠٩ ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  مجوز ارائه گزارش رژیم تجارت خارجی کشور به وزارت بازرگانی مجوز ارائه گزارش رژیم تجارت خارجی کشور به وزارت بازرگانی ١٦٨٢٩١/٣٥٤٢٤ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  ابلاغیه معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغیه معاونت حقوقی رئیس جمهور ١٨٩٣٩١/ت ٤٣٨٤٧ ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تعیین کارمزد خدمات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی تعیین کارمزد خدمات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی ٢١٣٢٨٢/٤٣٣٥٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  اساس نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اساس نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ٢٤٤٩٣٠/ت٤٢٦٨٣ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تشکیل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان تشکیل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان ٢٢٧٦٩٦/ت ٤٢٦٤٩ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تشکیل ستاد خشکسالی تشکیل ستاد خشکسالی ٢٢٧٦٦٢/ت٤٢٦٤٩ ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تشکیل کارگروه توسعه و عمران لرستان تشکیل کارگروه توسعه و عمران لرستان ٢٢٧٥٢٨/ت٤٢٦٤٩ ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تصویب نامه اصلاح آیین نامه معاملات شرکت های دولتی تصویب نامه اصلاح آیین نامه معاملات شرکت های دولتی ٣٠٠٨٤٧/ت٤٥٩٥٣ك دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  قانون نظام صنفی قانون نظام صنفی ١١٩٢٨١/٤٧٢٣٤ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  انتقال بدهی شرکت های تابعه به حساب دولت انتقال بدهی شرکت های تابعه به حساب دولت ١٣٤٨٦٦/ت٤٧١٣٨هـ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  بهره برداری مطلوب از ساختمان های اداری بهره برداری مطلوب از ساختمان های اداری 1390/07/06 وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  خرید کالاهای خارجی توسطدستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند خرید کالاهای خارجی توسطدستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند ٢٢٠/٢٦٨٣٨/٩٠ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تعیین سود بازرگانی ١٣قلم کالاهای مشمول ردیف های تعرفه تعیین سود بازرگانی ١٣قلم کالاهای مشمول ردیف های تعرفه ١٣٩٠/٠٨/٠٧ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  سود بازرگانی سیزده قلم از کالاهای مشمول ردیف های تعرفه سود بازرگانی سیزده قلم از کالاهای مشمول ردیف های تعرفه ٢١٠/٢٨٧٣١/٩٠ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تعیین سود بازرگانی ١٣قلم کالاهای مشمول ردیف های تعرفه تعیین سود بازرگانی ١٣قلم کالاهای مشمول ردیف های تعرفه 0 دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  تعیین سود بازرگانی ١٣قلم کالاهای مشمول ردیف های تعرفه تعیین سود بازرگانی ١٣قلم کالاهای مشمول ردیف های تعرفه 156170/ت47332ک دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  سود بازرگانی سیزده قلم از کالاهای مشمول ردیف های تعرفه سود بازرگانی سیزده قلم از کالاهای مشمول ردیف های تعرفه ٢١٠/٢٨٧٣١/٩٠ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ١٦٥٣٨٩/ت٤٦٨٤٩ك دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ١٦٥٤٦١/ت٤٦٥٨٥هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  ١٣٩٠ آیین نامه اجرایی ماده (١٤) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی ١٣٩٠ آیین نامه اجرایی ماده (١٤) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی ١٧٣٢٦٥/ت٤٥٦٧٦هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداری رسمی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداری رسمی ١٧٠٧٥٦/ت٣٩٧٣٠هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه صنعت هواپیمایی اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه صنعت هواپیمایی ١٩٦٦٨٠/ت٤٣٥٠٥هـ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی ٢٠٢٢٨٥/ت - هـ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  سیاست های کلی آمایش سرزمین سیاست های کلی آمایش سرزمین 201608 دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیت های بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیت های بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی ٢٠٢٢٨٥/ت٤٣٥٠٥هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  ترکیب اعضای کمیسیون ترکیب اعضای کمیسیون ٢٢٧١٨٧/ت٤٧٧٩٠هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  تبصره (٥) قانون نحوه اجرای اصول ٨٥ و 138 قانون اساسی تبصره (٥) قانون نحوه اجرای اصول ٨٥ و 138 قانون اساسی ٢٣٤٢٧١ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  اجرای نظام مند آیین نامه های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار اجرای نظام مند آیین نامه های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار ٢٤٨١٦٣/ت٤٦٣٧١هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  دستورالعمل ماده ١٣٤ قانون ٥ ساله پنجم توسعه دستورالعمل ماده ١٣٤ قانون ٥ ساله پنجم توسعه ٤٥٦٤٥/ت٤٧٦٣٣هـ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  ماده(١٤) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ماده(١٤) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ١٧٣٢٦٥/ت٤٥٦٧٦هـ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  شاخصهای فهرست بهای واحد پایه پیمانکاری شاخصهای فهرست بهای واحد پایه پیمانکاری ١-١٠٢٣١/٥٤/٢١٦١ سازمان برنامه و بودجه 1392/11/27 pdf
  گردش کار قراردادهای مطالعاتی و اجرایی گردش کار قراردادهای مطالعاتی و اجرایی ١٩٠١/٠٧/٢٧ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  ترکیب هیات موضوع بند الف ماده ٤٧ شرایط عمومی پیمان ترکیب هیات موضوع بند الف ماده ٤٧ شرایط عمومی پیمان ١٠٠/٣١٥٣٢ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  تشکیل ستاد درآمد استانی تشکیل ستاد درآمد استانی ١٤٢٧٥/ت ٣٢٩٧٣ه هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  اجرای هر چه دقیق تر قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی و کشوری اجرای هر چه دقیق تر قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی و کشوری ١٠٠/١٨٠١١ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  انجام و ایجاد تعهدات ارزی با تاییدیه بانک مرکزی انجام و ایجاد تعهدات ارزی با تاییدیه بانک مرکزی ١٤٨٣/ه بانک مرکزی ایران 1392/11/27 pdf
  لزوم هماهنگی در خصوص واگذاری تلفن همراه و خودرو لزوم هماهنگی در خصوص واگذاری تلفن همراه و خودرو ٤٤٠/٤٥١٦٧ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  لزوم اجرای احکام قطعی محاکم قضایی که محکوم له آن دستگاههای اجرایی می باشند لزوم اجرای احکام قطعی محاکم قضایی که محکوم له آن دستگاههای اجرایی می باشند ٥٠٤٣٩ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  انجام مسافرت کارمندان به دعوت شرکتهای خارجی با اطلاع و کسب مجوز از وزیر انجام مسافرت کارمندان به دعوت شرکتهای خارجی با اطلاع و کسب مجوز از وزیر ٥٧١٢٧ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  منع سفر حج تمتع مقامات و مدیران کل دستگاههی دولتی برای بار دوم منع سفر حج تمتع مقامات و مدیران کل دستگاههی دولتی برای بار دوم ٦١٦٨٩/٤٨١ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  تکریم ایثارگران تکریم ایثارگران ٧٩٠٧٢/٣٤٥١٥ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  لزوم استفاده از خدمات مهندسین مشاور داخلی جهت انجام مطالعات و نظارت بر طرحهای آب لزوم استفاده از خدمات مهندسین مشاور داخلی جهت انجام مطالعات و نظارت بر طرحهای آب ١٠٠/٥٩٧٧٤ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  واگذاری امور خدمات و پشتیبانی به بخشهای غیر دولتی در قالب قرارداد حجمی استاندارد خدمات نقلیه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی به بخشهای غیر دولتی در قالب قرارداد حجمی استاندارد خدمات نقلیه ٢٢١٤٢٩/١٠٠ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  ارسال فهرست کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی سه ماهه ارسال فهرست کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی سه ماهه ٢٨٦٤٤ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  افزایش سهمیه سوخت خودروهای در اختیار افزایش سهمیه سوخت خودروهای در اختیار ٤٠٠/٣٥٧٤٩ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  ایجاد هماهنگی با کارگروه یبند ٧ تصویب نامه شماره ٦٤٣٤ ت٣٧ ٦٣ ک ایجاد هماهنگی با کارگروه یبند ٧ تصویب نامه شماره ٦٤٣٤ ت٣٧ ٦٣ ک ٨٤٥٥٣/٣٧٧٩٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  ممنوعیت هر نوع خدمت به شرکتها و موسسات فاقد شناسه ملی ممنوعیت هر نوع خدمت به شرکتها و موسسات فاقد شناسه ملی ٥٨٧٩٧/٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  نحوه برگزاری امتحانات یا مسابقات استخدامی دستگاههی اجرایی نحوه برگزاری امتحانات یا مسابقات استخدامی دستگاههی اجرایی ٢٢٠٧٦٧/١٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  استاندارهای قراردادهای انحام کار استاندارهای قراردادهای انحام کار ٢٢٢٨٨٢/١٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  انتقال میزبانی اطلاعات کلیه سایتها به مراکز داخل کشور انتقال میزبانی اطلاعات کلیه سایتها به مراکز داخل کشور ٣/١٧٧٥٤ شورای عالی فناوری 1392/11/27 pdf
  صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی در مصرف انرژی ١٢٣٨٨٨/٣٦٣٤٩ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان اعزامی به خارج از کشور پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان اعزامی به خارج از کشور ٣٨٧٢/١١ وزارت نیرو 1392/11/27 pdf
  ارائه تسهیلات لازم جهت ایجاد ایستگاههای BTS مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه تسهیلات لازم جهت ایجاد ایستگاههای BTS مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ٤٨١٢٤/١ وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 1392/11/27 pdf
  استاندارد خدمات تاسیسات ساختمانهای اداری موضوع ماده ١٦٠ قانون برنامه چهارم توسعه استاندارد خدمات تاسیسات ساختمانهای اداری موضوع ماده ١٦٠ قانون برنامه چهارم توسعه ٢٠٨١٦٤/١٠٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1392/11/27 pdf
  حسابهای درآمدی شرکت مدیریت منابع آب ایران حسابهای درآمدی شرکت مدیریت منابع آب ایران ٢٥/٥١١/٢ دیوان محاسبات کشور 1392/11/27 pdf
  پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ١٨٠٥٩/١٠٠ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  تعیین نماینده در خصوص چهل درصد سهام عدالت تعیین نماینده در خصوص چهل درصد سهام عدالت ١٦٩٢١٣/٤٣٦٥٤ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  اصلاح ابلاغیه ممانعت از ترک تشریفات مناقصه اصلاح ابلاغیه ممانعت از ترک تشریفات مناقصه ١٨٧٢١٦/٦٣١ هیئت وزیران 1392/11/27 pdf
  نظارت جدی بر اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نظارت جدی بر اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ٢٤٠٧٨٨ دفتر رياست جمهوري 1392/11/27 pdf
  کارت هوشمند ملی کارت هوشمند ملی ١/٢٣٩٦٧ وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 1392/11/28 pdf

1390

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  ساعات کاری کارکنان 1390 ساعات کاری کارکنان 1390 ٢٤٨٢٠٩/ت٤٧٨٦٣هـ هیئت وزیران 1390/12/16 pdf

1383

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور لینک مستقیم
  الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان و مناطق دارای شاخص زیر شاخص میانگین کشور الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان و مناطق دارای شاخص زیر شاخص میانگین کشور ٣٦١١٢/ت٣٠٣٩٣ه هیئت وزیران 1383/09/15 pdf