دوشنبه, 11 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال نو 1398
گام دوم انقلاب
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
بهار نزدیک است

عنوان: کارگروه استانی تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی،برق،آب و فاضلاب

نام حوزه سازمانی مرتبط با فعالیت کارگروه: حوزه مدیرعامل - معاونت حفاظت وبهره برداری - معاونت طرح وتوسعه - مدیریت مطالعات پایه منابع آب

هدف و ماموریت اصلی: انجام وظایف مندرج در بند 8ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشوروتبصره 3ذیل همان ماده (تصویب نامه شماره 185645/ت40792ک مورخ 21/9/1388هیات وزیران)

 

مراجع:

الف-قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورمصوب سال 1387 کل کشور

ب-شرح وظایف کارگروه استانی تخصصی امور سیل ومخاطرات دریایی،برق،آب وفاضلاب ذیل آیین نامه اجرایی بند4-1- الف

ج-ابلاغیه  شماره 8772/1/47 مورخ 29/10/95استاندار محترم برای  ابلاغ مسئولیت ریاست کارگروه استانی موضوع بند 4-1-ب  به مدیرعامل شرکت آب منطقه ای

نام و نام خانوادگی رئیس:   یوسف رضاپور-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

نام و نام خانوادگی دبیر:  منصور گرانمایه-رییس گروه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای استان

محل استقرار دبیرخانه:شرکت آب منطقه این زنجان

 اعضا (طبق جدول زیر):

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

 

نماینده مدیرکل مدیریت بحران استان-اصلی

 

نماینده وزارت بهداشت ودرمان وعلوم پزشکی-همکار

 

نماینده شرکت برق منطقه ای استان-اصلی

 

نماینده بنیاد مسکن استان-مدعو

 

نماینده شرکت توزیع برق استان-اصلی

 

نماینده جمعیت هلال احمر استان-مدعو

 

نماینده شرکت آب وفاضلاب استان-اصلی

 

نماینده دانشگاه زنجان-مدعو

 

نماینده شرکت آبفاراستان-اصلی

 

نماینده  معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای استان-مدعو

 

نماینده سازمان هواشناسی استان-اصلی

 

 

 

نماینده سازمان صدا وسیما-اصلی

 

 

 

نماینده سازمان جهادکشاورزی استان-اصلی

 

 

 

نماینده اداره کل راه وشهرسازی-اصلی

 

 

 

نماینده معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای استان-اصلی

 

 

 

نماینده مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان-اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان فعالیتهای اصلی:

 به استناد ماده دو ذیل فصل اول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور عبارت است از:

1-سیاست گذاری ،راهبری وبرنامه ریزی استانی برای استفاده از کلیه امکانات وظرفیت های موجود دستگاههای عضو وغیر عضو کارگره درمراحل مختلف مدیریت بحران 2-تعدیل پیامدهای ناشی از بروز حوادث طبیعی درراستای استمرار خدمات صنعت آب وبرق3-نهادینه سازی واجرای اصول وضوابط مدیریت بحران در صنعت آب وبرق به منظور تداوم ارایه خدمات در شرایط اضطراری4-تدوین ،بازنگری واجرای استانداردهاوضوابط مدیریت وفنی درسیستمها،فرایندها،تاسیسات موجود وطرحهای توسعه5-تدوین ،آموزش ،فرهنگ سازی وتمرین دستورالعمل ها وشرح وظایف کلیه واحد ها ،مدیران وکارکنان برای شرایط اضطراری واطلاع رسانی موثر به مردم6-انجام پژوهشهای مورد نیاز درجهت دستیابی به راهکارهای جدید،کم هزینه ،موثر وعملیاتی درعرصه مدیریت بحران

 

شرح وظایف:

شرح وظایف تخصصی کارگروه عبارتند از:

بشرح مجموعه بندهای ذیل ماده 5 فصل دوم قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تحت عنوان شرح وظایف تخصصی درمراحل چهارگانه:

  1.  پیش بینی وپیشگیری
  2. آمادگی
  3. مقابله
  4. بازسازی وبازتوانی

شرح وظایف عمومی کارگروه :

بشرح بندهای 22گانه ذیل ماده 4 فصل دوم قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تحت عنوان شرح وظایف عمومی

 

شرایط، ضرورت‌ها و زمان تشکیل جلسات: بنابه ضرورت وحد اقل دوبار در سال

 

نحوه تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات: موارد وتصمیمات مطروحه  با رای حداکثری نسبی اعضای حاضر در جلسه به تصویب خواهد رسید.

 

مسئول پیگیری اجرای مصوبات: دبیرخانه کمیته با نامه یااز طریق پیگیریهای تلفنی،پیامک و یاباتشکیل جلسات لازم

تایید دبیر کارگروهمنصور گرانمایه

 

تایید رئیس کارگروه: یوسف رضاپور

 

تایید بالاترین مقام:یوسف رضاپور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

و

رییس کارگروه استانی تخصصی امور سیل ومخاطرات دریایی،برق،آب وفاضلاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:1202
آخرین به روزرسانی: 1397/01/22