جمعه, 6 اردیبهشت 1398

ایستگاه پمپاژ در حال بهره برداری -شرکت آب منطقه ای زنجان 
وضعیت طرح نوع و نام تاسیسات  شهرستان سال شروع سال خاتمه حجم کل تنظیم سالانه اسمی (mcm)
درحــــــال بهــره بـــرداری ایستگاه پمپاژ حاج قشلاق ایجرود 72 77 7
ایستگاه پمپاژ ارشت طارم 69 70 1.5
ایستگاه پمپاژ ونیسر طارم 72 78 3
ایستگاه پمپاژ دستجرده طارم 73 75 2
ایستگاه پمپاژ تسکین طارم 69 70 1.2
ایستگاه پمپاژ کوهکن طارم 70 74 1.2
ایستگاه پمپاژ هارون آباد طارم 70 74 2.8
ایستگاه پمپاژ کهریز خرم آباد طارم 79 80 2.2
ایستگاه پمپاژ چورزق طارم 80 81 1.2
ایستگاه پمپاژ گیلانکشه طارم 88 92 3.28
ایستگاه پمپاژ برونقشلاق ماهنشان 72 77 5.3
ایستگاه پمپاژ ماهنشان ماهنشان 73 75 0.9
ایستگاه پمپاژ سریک ماهنشان 79 79 1
ایستگاه پمپاژ کلیسا ماهنشان 85 88 2
جمع کل 34.58


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:86
آخرین به روزرسانی: 1397/11/21