دوشنبه, 11 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال نو 1398
گام دوم انقلاب
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
بهار نزدیک است

طرحهای تغذیه مصنوعی در حال بهره برداری -شرکت آب منطقه ای زنجان 
وضعیت طرح نوع و نام تاسیسات  شهرستان سال شروع سال خاتمه حجم کل تنظیم سالانه اسمی (mcm)
درحــــــال بهــره بـــرداری تغذیه مصنوعی قزل تپه زنجان 78 83 5
تغذیه مصنوعی مهتر زنجان 78 83 6
تغذیه مصنوعی سهرین 1 زنجان 74 78 2
تغذیه مصنوعی سهرین 2 زنجان 74 77 6
تغذیه مصنوعی زرنان زنجان 77 78 2.2
تغذیه مصنوعی ذاکر1 زنجان 73 74 2
تغذیه مصنوعی ذاکر2 زنجان 76 77 8.5
تغذیه مصنوعی بزوشا زنجان 82 85 0.77
تغذیه مصنوعی خیر آباد سلطانیه 73 74 1
تغذیه مصنوعی بوئین1 سلطانیه 70 72 1.5
تغذیه مصنوعی بوئین 2 سلطانیه 75 76 2
تغذیه مصنوعی ویر سلطانیه 70 72 1.5
تغذیه مصنوعی کبود گنبد سلطانیه 72 73 0.8
جمع کل 39.27


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:460
آخرین به روزرسانی: 1397/11/21