جمعه, 6 اردیبهشت 1398

شرکت آب منطقه ای زنجان 
پروژه های در حال اجرا- شبکه آبیاری و زهکشی 
وضعیت طرح نوع تاسیسات  شهرستان سال شروع اراضی تحت پوشش  به هکتار 
پروژه های در حال اجرا- شبکه آبیاری و زهکشی  شبکه آبیاری وزهکشی  گلابر ایجرود 74 24000
شبکه آبیاری و زهکشی تالوار خدابنده 74 -
شبکه آبیاری وزهکشی پاوه رود طارم 87 12440
جمع کل 36,440


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:98
آخرین به روزرسانی: 1397/11/21