پذیرش 2 مقاله ی کارشناس ارشد آب منطقه ای زنجان در دانشگاه ازمیر ترکیه

در همایش بین المللی علوم زمین در منطقه اژه شهر ازمیر ترکیه که در تاریخ 1الی 5 اکتبر سال 2012 میلادی همزمان با 10الی 14 مهر ماه سال 1391شمسی برگزار شد ، دو مقاله علمی ...

در همایش بین المللی علوم زمین در منطقه اژه شهر  ازمیر ترکیه که در تاریخ 1الی 5 اکتبر سال 2012 میلادی همزمان با 10الی 14 مهر ماه سال 1391شمسی برگزار شد ، دو مقاله علمی آقای مهندس رضا پارسامنش کارشناس ارشد آب های زیرزمینی تحت عناوین بررسی کمی  وکیفی منابع آب زیرزمینی و ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری همزمان با سد سازی مورد پذیرش قرار گرفت.

  تاریخ ثبت : 25 مهر 1391
 2548