جمعه, 13 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
فراخوان مسابقه
سال جهش تولید
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیلی احداث ساختمان سد مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:84

عملیات تکمیلی احداث ساختمان سد مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:81

تجهیز نقاط به ابزارهای اندازه گیری در 30 نقطه مشخص شده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/26

بازدید:65

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی مشمپا م ع/4/98 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/18

بازدید:98

عملیات تکمیلی احداث ساختمان سد مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/14

بازدید:95

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژ گنبد به مساحت حدود 4707 متر مربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/16

بازدید:77

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژ گنبد به مساحت حدود 4707 متر مربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/15

بازدید:66

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/06

بازدید:82

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/06

بازدید:75

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژگنبد به مساحت حدود 4707مترمربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:69

فروش قطعه زمین مجاور ایستگاه پمپاژگنبد به مساحت حدود 4707مترمربع از طریق صلحنامه محضری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:56

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/01

بازدید:99

انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/01

بازدید:67

خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط آبرسانی سد بلوبین مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/07

بازدید:108

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/04

بازدید:101

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:115

خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط آبرسانی سد بلوبین مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:92

خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط آبرسانی سد بلوبین مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:78

دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/16

بازدید:100

دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/15

بازدید:97

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: